STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

logo-investice-do-vzdelavani-moravskoslezsky-kraj

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Název organizace Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace

Název předkladatele projektu VeryVision s.r.o.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

7.3 Další vzdělávání
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlašovatel výzvy MSK – výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 3.2

Název projektu Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje
Stručný popis projektu (cíle, aktivity, přínosy pro vzdělávání a výstupy) Základním cílem je vytvoření vzdělávacích programů (VP) v oblasti technických kvalifikací s využitím kombinace metody VP s modulovou strukturou, Národní soustavy kvalifikací (NSK), zejména kvalifikačních a hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací (DK), a možnosti uznat předchozí pracovní zkušenosti jednotlivce dané Zákonem č. 179/2006.
Hlavním přínosem projektu je vytvoření nástrojů, které jsou v zahraničí standardně využívány.

Přínos a výstupy

 • vytvoření vzdělávacích modulů pro lektory a hodnotitele
 • vytvoření VP pro zájemce o získání příslušné DK s prvkem uznávání
 • vytvoření VP, které umožní jednotlivcům i organizacím reagovat v personální oblasti rychleji na změny v jejich okolí
 • pilotní ověření VP a modulů, včetně metodické podpory a jejich evaluace
 • využití uznávání zrychluje proces získání dílčí kvalifikace a usnadňuje přesun i uplatnitelnost lidských zdrojů mezi průmyslovými sektory v rámci regionu
 • prvek uznávání vede ke zvýšení účasti v celoživotním učení obecně
 • školy, které budou zajišťovat vzdělávací programy s prvkem uznávání, zvýší významně svou konkurenceschopnost na vzdělávacím trhu

Pozice v projektu Partner

Ostatní partneři projektu

 • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace -  www.iss.opava.cz
 • Soukromá střední škola Třinec - www.sostrinec.cz
 • Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace - www.sosfm.cz
 • Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace - www.sosboh.cz
 • Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium - www.vitkovickastredni.cz

Doba realizace projektu datum zahájení datum ukončení

01. 04. 2010 31. 03. 2012

Náklady na projekt v Kč náklady na projekt celkem v Kč z toho výše finančního podílu školy v Kč

6 847 856,54 624 401,32

Webové stránky projektu hutnielektro.veryvision.eu

Aktuální stav projektu

 • byly zpracovány učební plány a návodné texty pro dílčí kvalifikace Hutník vysokopecař (kód: 21-005-H) a Elektrická zařízení (kód: 26-010-E)
 • v období duben – říjen proběhlo pilotní ověřování výše uvedených dílčích kvalifikací, kterého se zúčastnilo 10 účastníků (7 frekventantů DK Elektrická zařízení a 3 frekventanti DK Hutník vysokopecař)
 • ve dnech 24. – 25. listopadu 2011 pak proběhly závěrečné zkoušky obou dílčích kvalifikací ve kterých uspěli všichni účastníci
 • účastníci obdrželi Osvědčení o dílčí kvalifikaci a po absolvování dalších dílčích kvalifikací mohou získat úplnou kvalifikaci daného oboru – i toto je cesta k získání odborného vzdělání
 • v současné době probíhá evaluace vzdělávacích programů

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021