STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

logo-investice-do-vzdelavani

Projekt je podporou realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích a zlepšení čtenářské gramotnosti ve školách a školských zařízeních je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Cíl: rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Vzdělávání pedagogických pracovníku v oblasti cizích jazyků, čtenářské gramotnosti, absolvování odborných stáží pro pedagogy a jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které se v rámci vzdělávání ukazují jako problematické. Jsou to oblasti čtenářské gramotnosti a cizích jazyků. Jednotlivé oblasti řeší klíčové aktivity následujících šablon:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 
 • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. 
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. 

Cílovou skupinou jsou žáci a studenti středních škol a pedagogové. 

Příjemce: Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace.

Výstupy: zprávy z průběhu jednotlivých šablon a fotodokumentace.

Šablony a jejich využití

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

 •  nákup knih v předepsaném rozsahu 
 •  úprava ŠVP a TP vybraných ročníků v předmětu ČJL – zařazení čtenářských dílen do výuky
 •  akreditované školení z oblasti čtenářské gramotnosti s výstupem certifikátu
 •  zpracování zprávy o průběhu a zkušenostech s čtenářskou dílnou na závěr projektu

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

 • organizace zahraničního jazykového kurzu 
 • cestovní příkaz bude na formuláři s náležitostmi dle EU
 • kurzu se účastní vyučující cizích jazyků, případně vyučující technických předmětů s pokročilou znalostí cizího jazyka
 • místo: Irsko – Dublin
 • termín: 17. 8. – 28. 8. 2015
 • výstup po realizaci kurzu: certifikát účastníků, zpráva z jazykového kurzu, fotodokumentace

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. 

 • organizace pobytu v zahraničí
 • cestovní příkaz bude na formuláři s náležitostmi dle EU
 • účastníci pobytu: za výběr pedagogů odpovídá ředitel školy
 • země: Finsko
 • termín: 26. 10. – 30. 10. 2015
 • výstup po realizaci pobytu: zpráva z pobytu, fotodokumentace

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

 • organizace pobytu v zahraničí
 • délka pobytu - 5 dnů
 • termín: 20. 9. – 26. 9. 2015
 • místo, země – Oxford, Anglie
 • účastníci pobytu: výběr studentů a žáků SŠTD, vyučující anglického jazyka
 • výstup po realizaci pobytu: seznam účastníků, zpráva z pobytu, fotodokumentace

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021