STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

Sledujte sekci AKTUALITY. Průběžně sem doplňujeme nové informace k maturitním zkouškám a jejich organizaci.

Připomínám termín 30. dubna 2021, do kterého musíte sdělit, zda chcete konat ústní část zkoušek z českéha jazyka a literatury a anglického jazyka, pokud jste se k této zkoušce přihlásili. 

Seznam literatury odevzdávají pouze žáci, kteří budou konat stní část zkoušky z ČJL.

Podmínkou účasti u MZ 2021 je úspěšné ukončení studia za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

V přílohách Kritéria hodnocení zkušební schéma pro jarní období.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
IČ: 14451093
Datová schránka: rf8xq7x
Mapa stránek

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021