STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Projekt„Vzděláváním k úsměvu“

CZ.02.3.X/0.0./0.0/16_035/0006141

 

V rámci projektu se pracuje se šablonami z výzvy 35 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.

Stručný popis projektu

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Aktivity pro střední školy:

  1. Personální podpora SŠ
  2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
  3. Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
  4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Naše škola realizuje aktivitu 2 a 4. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti středních škol a také pedagogičtí pracovníci SŠ.

Realizované šablony

Extrakurikulární rozvojové aktivity

Šablona č. III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Šablona č. III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Šablona č. III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Šablona č. III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

Šablona č. III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Šablona č. III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím  vzájemných návštěv

Šablona č. III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 80 hod.

Šablona č. III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi – DVPP 24 hod.

Šablona č. III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 24 hod.

Šablona č. III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 16 hod.

Šablona č. III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 8 hod.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021