STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Střední škola technická a dopravní v Ostravě – Vítkovicích, p. o. je příjemcem podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Žáci všech oborů a ročníků mají možnost využít doučování k doplnění vědomostí a dovedností, aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU, Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Doučování je zabezpečeno jak ve všeobecně-vzdělávacích předmětech, tak předmětech odborných teoretické výuky a v rámci odborného výcviku – praxe.

Cílem projektu je zabezpečit vyrovnání ztrát žáků s výpadkem prezenční výuky v uplynulém období z důvodu pandemie covid-19. Doučování probíhá prezenční formou a je zaměřeno na stěžejní předměty.

Období realizace projektu - další fáze projektu leden - srpen 2023

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021