STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Dne 15.4. 2011 se v rámci projektu konala exkurze do muzea VETERAN ARENA Olomouc, kde žáci shlédli ojedinělé exponáty historických vozidel, které jsou z velké části v soukromých sbírkách. Mezi vystavenými exponáty byly zastoupeny osobní, nákladní automobily a motocykly různých značek, např. TATRA, PRAGA, BMV. Při komentované prohlídce se žáci seznámili s vývojem automobilové techniky, s koncepcí jednotlivých značek, použitými materiály atd.

Exkurze se zúčastnili žáci studijních oborů Silniční doprava, Autotronik a Elektrotechnika, konkrétně třídy SID 2, AUT 2, AUT 3, ETE 3, pedagogický dozor: Ing. Karin Kalousová, PhDr Vlaadislava Hamplová, Mgr. Petra Nečasová, Mgr. Zuzana Mikolajková

Dne 15.4. 2011 se v rámci projektu uskutečnila exkurze do depa kolejových vozidel v České Třebové, kde žáci mohli shlédnout současná i historická vozidla kolejové dopravy. Žáci navštívili i jednotlivé provozy CZ LOKO, které se zabývají především rekonstrukcí lokomotiv. Studenti si tak rozšířili znalosti o železničních kolejových vozidlech.

Akce se zúčastnili třídy PED 1, PED 3 - žáci studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, pedagogický dozor: Mgr. Věra Ciompová, Mgr. Iva Mikulajová

 

Dne 15.4. 2011 se na VŠB konala v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání již druhá konference "Kariéra pro středoškoláky - správný směr". Konference je zaměřena na žáky třetích ročníků středních odborných škol. Cílem konference je motivace studentů k hledání uplatnění ve svých oborech či dalšímu studiu technických oborů na VŠ. Konference se uskutečnila v nové aule VŠB, kde se prezentovaly nejen fakulty VŠB-TUO, ale i firmy z oblasti strojírenství, dopravy, automobilového, chemického průmyslu aj.

Akce se zúčastnili vybraní žáci třetích ročníků studijních oborů, pedagogický dozor Mgr. Pavla Nováčková, Ing. Daniel Hütter.

Dne 18.3. 2011 se v rámci projektu konala exkurze TATRA Kopřivnice. Žáci shlédli provozy výrobní a montážní linky akciové společnosti TATRA, poté si prohlédli expozici Technického muzea TATRA, kde je vystavena ucelená sbírka exponátů od nejstaršího automobilu až po ukončení výroby Tatry 613 v roce 1995.

Akce se zúčastnili žáci prvního ročníku studijního oboru Autotronik, pedagogický dozor p. Vlastimil Děcký a p. Oldřich Cyroň.

Dne 3.4. 2009 se konala soutěž pro žáky třetích a čtvrtých ročníků studijních oborů: "Nebojte se Mechaniky". Soutěž byla tvořena testovými otázkami i příklady a jejím cílem bylo ověřit si své znalosti z maturitního předmětu a zasoutěžit si o zajímavé ceny. Ceny do soutěže věnovala nadace Perspektiva. Vítězem se stal Ondřej Štefek, třída SID 4. Soutěž připravila Ing. Karin Kalousová.

Dne 29.4. 2009 jsme v rámci projektu s žáky třídy SID 2 navštívili továrnu TPCA v Kolíně. Exkurze proběhla v souladu s Organizačním rozpisem zabezpečení akce.Exkurze poskytla žákům důležité poznatky z oblasti konstrukce a výroby moderních osobních automobilů a byla tak výborným doplňkem učiva odborných předmětů s praktickou ukázkou problematiky. Exkurze doplňovala učivo nejen automobilních předmětů, ale taktéž předmětů z oblasti všeobecného strojírenství. Pedagogický dozor: Ing. Luboš Romanowski, Ing. Vladimír Zapletal

Dne 23.3. 2010 se žáci čtvrtého ročníku studijních oborů Silniční doprava a Autotronik zúčastnili odborné exkurze ve Škoda Auto Mladá Boleslav, kde shlédli provozy svařovny, lisovny, motorárny, montážní haly a muzeum. Součástí prohlídky byl instruktážní film. Žáci měli možnost seznámit se s různými typy automobilů, vyráběných v celé historii automobilky, a dále se současnými moderními technologiemi výroby automobilů. Pedagogický dozor: Ing. Karin Kalousová, Ing. Miroslav Turek.

Dne 30.4. 2010 se konala soutěž ve znalostech z konstrukce, oprav a údržby automobilů. Soutěže se zúčastnili žáci studijních oborů: Silniční doprava, Dopravní provoz a Autotronik. Ceny do soutěže věnovala nadace Perspektiva. Vítězem se stal Ondřej Wolf, třída SID 3. Soutěž připravil Ing. Luboš Romanowski.

Dne 24.6. 2010 se žáci třídy PED 2 zúčastnili odborné exkurze do muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové pod vedením Mgr. Ivety Martináskové a Ing. Marka Ivanča. Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železniční dopravní cesty představuje jedinečnou i v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky od počátku železnice až do konce 20. století.

Dne 19. října 2010 se konala na VŠB konference: Budoucnost odborného vzdělávání - správný směr. Konference byla orientována na výchovné poradce a ředitele základních škol. Cílem konference bylo přiblížit zástupcům ZŠ odborné vzdělávání. Na konferenci se prezentovalo 14 partnerských škol, zapojených do projektu a zástupci soukromého sektoru. Konference proběhla ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání při ÚP v Ostravě.

 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021