STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy vyhlásila I. ročník ocenění pro nejúspěšnější účastníky programu Comenius, kde náš projekt „Energy comes from the Heaven… and a little bit from the Hell“  získal ocenění „Pečeť kvality Comenius“. Koordinátor projektu Ing. Vladimíra Zezulková.

Projekt „Energie pochází z nebe... a tak trochu i z pekla“ poskytl informace o typech, použití a výhodách obnovitelných i alternativních zdrojích energie. Práce na něm přispěla k rozvoji vědomostí a možnosti využití těchto zdrojů jak v národním, tak i mezinárodním měřítku. Studenti a učitelé, kteří se společně podíleli na jednotlivých tématech, měli tak možnost prohlédnout si ekologická zařízení a přesvědčit se o jejich funkčnosti. Seznámili se i s technologickým postupem výroby a technickými parametry zařízení.

Akce přinesly značnou informovanost i prostřednictvím propagačních materiálů z firem a výstav, které studenti nemalou měrou využívali při projektové práci. Pro některé to byly i nápady, jak lze tyto zdroje využít ve svém praktickém životě. Účast na projektu tak zvýšila zájem o ekologické problémy a ochranu životního prostředí. Celkově projekt shromáždil, analyzoval a prezentoval informace o využití těchto zdrojů. Vyhledávání však neprobíhalo pouze prostřednictvím exkurzí a výstav, ale i prostřednictvím internetu a komunikací s odborníky specializovaných firem. Při všech těchto příležitostech jsme se setkávali se zajímavými lidmi, kteří se nám ochotně věnovali a seznamovali nás s funkcí a využitím těchto zdrojů. Nemalým přínosem projektu bylo i poznávání kultury a historie partnerských měst a okolí, seznámení s novými lidmi, zdokonalování cizího jazyka a v neposlední řadě práce v týmu i s využitím komunikačních technologií.

Na projektu společně pracovaly čtyři školy německá, česká, polská a slovenská. Komunikace probíhala převážně v anglickém jazyce. Součástí projektu bylo několik výstupů a to jak společných, tak i individuálních. Vytvořením pětijazyčného slovníku vybraných pojmů obnovitelných a alternativních zdrojů, jsme omezili počáteční bariéry při vzájemné komunikaci.  Je tvořen pěti dílčími částmi a je vytvořen k tomu, aby si studenti, učitelé a v neposlední řadě i široká veřejnost ujasnila jednotlivé druhy energie. Obsahuje zdroje, druhy energie a často používané výrazy právě z této oblasti. Pestrým i praktickým doplňkem vyjadřujícím jednotlivé druhy energie jsou piktogramy včetně legendy, usnadňující práci při vytváření regionální i mezinárodní mapy. Pro lepší pochopení jednotlivých druhů energie jsme vytvořili rovněž pětijazyčný slovník definicí, kde najdete velmi jednoduché vysvětlení druhů energie.

V další fázi projektu jsme se zabývali průzkumem alternativních i obnovitelných zdrojů v našich regionech. Probíhala diskuse a spolupráce s místními podniky, výzkumnými pracovníky, kteří nám poskytli cenné rady a informovali nás o významu a používání alternativních zdrojů. Zvlášť zajímavým přínosem byla spolupráce s Vysokou školou báňskou, fakultou elektrotechniky a informatiky, která se zabývá výzkumem v této oblasti a dokonce několik těchto zdrojů sama využívá. Exkurzemi a konzultacemi ve firmách, zabývající se touto problematikou se nám pomalu otevíral obzor informací a poznatků, které jsme následně využili i pro zakreslení využitelných zdrojů do regionální mapy včetně popisu těchto zdrojů.
Neodmyslitelným prvkem projektu byly i mezinárodní setkání, kde jsme mimo projektových schůzek, na kterých jsme řešili společné úkoly a výstupy, navštívili i spousty firem, počínaje větrnou elektrárnou, měli jsme možnost vidět zpracování a výrobu dřevěných peletek, čističku odpadních vod, výzkumné centrum pro výrobu biomasy, malou vodní elektrárnu a další. Mimo jiné jsme viděli i jadernou elektrárnu a dokonce dnes již kulturní památky uhelných dolů, jež sice nejsou alternativními zdroji, ale neodmyslitelně patří ke zdrojům energie vůbec.

Za zmínku stojí instalace funkčního modelu tepelného čerpadla. Důvodů pro jeho instalaci bylo hned několik. Zvláště ekologické vytápění vybrané učebny a tím zlepšení pracovních podmínek. Snížení spotřeby energie ve srovnání s využitím elektrického přímotopu a samozřejmě prezentace funkčního principu tepelného čerpadla pro studenty a pedagogy naší školy, včetně možnosti částečné demontáže vrchních dílů a objasnění fyzikálního principu. Proto je široká využitelnost nejen ve strojních, elektrotechnických oborech, ale má uplatnění i ve výuce fyziky.
Publikace projektu se realizovala v Učitelských novinách, na informačním panelu v budově školy, prezentací na Vysoké škole báňské a v neposlední řadě na webových stránkách projektu http://alternativnizdroje.webnode.cz.

Zajímavým přínosem byla konference v pražském hotelu Pyramida, kterou pořádali Sri Swami Madhavananda a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Naše škola byla vybrána k prezentaci, kde jsme představili možnosti využití alternativních i obnovitelných zdrojů v praxi. Akce se zúčastnili koordinátor a dva studenti.

 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021