STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

 

Projekt „ Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Naše škola je partnerem projektu Moravskoslezského kraje, jehož záměrem je:

 • Popularizace a zatraktivnění polytechnického a odborného vzdělávání na středních školách.
 • Podpora vzájemné spolupráce mezi základními a středními školami.
 • Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů.
 • Zvýšení kvality absolventů středních škol a usnadnění jejich přechodu na trh práce, případně na další stupeň vzdělávání.
 • Zvýšení kvality personálního zázemí škol.
 • Podpora kariérového poradenství ve školách.

 Realizace projektu probíhá v období od 2. 7. 2018 – 30. 6. 2021.

Realizujeme tyto aktivity 

Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol

 • Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben
 • Vzdělávaní učitelů – odbornost
 • Regionální oborová centra
 • Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
 • Zavádění prvků duálního vzdělávání
 • Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání v místě 
 • Přednášky odborníků z praxe ve školách

Podpora kariérového poradenství

 • Motivační workshop pro žáky prvních ročníků 

Podpora polytechnického vzdělávaní

 • Spolupráce ze ZŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří 

Spolupracující Základní školy:

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Klegova 1169/29, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ Provaznická 831/64, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ a MŠ Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh
ZŠ a MŠ Alberta Kučery 1276/20, Ostrava-Hrabůvka
 • Dovednostní workshopy  s cílem podpořit polytechnické vzdělávání
 • Projektové dny/výjezdy žáků SŠ 
 • Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

Rozvoj výuky cizích jazyků

 • Prezentiáda
 • Den ve firmách
 • Kroužky cizího jazyka

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

 • Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
 • Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

Realizační tým na škole:

Hlavní koordinátor a metodik aktivit Ing. Luboš Romanowski Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný garant klíčových aktivit – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Mgr. Vlastimil Děcký 
Bc. Jan Benedik 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Odborný garant klíčových aktivit – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  Mgr. Jarmila Šumberová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný garant klíčových aktivit – POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Monika Folwarczná
Mgr. Pavlína Žáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný garant klíčových aktivit – ČTENÁŘSKÁA MATEMATICKÁ GRAMOTNOST + CIZÍ JAZYKY PaedDr. Vladimíra Vasilišinová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021