STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 5 - elektrotechnika

Vedoucí předmětové komise:

Ing. Vladimír Jach (kabinet 011)

Stálí členové:

Ing. Jiří Balhar (kabinet 011)

Ing. Štěpán Turay (kabinet 011)

Ing. Vít Zahradník (kabinet 011)

pan Daniel Chrobok (kabinet 011)

Ing. Kateřina Rychlá (kabinet 202)

Obecná charakteristika odborných předmětů:

Učitelé předmětové komise ELEKTROTECHNIKA realizují výuku odborných předmětů zaměřených na odvětví elektrotechniky v oborech silniční a drážní dopravy, na odvětví chladicí a klimatizační techniky v oboru zaměřeném na servis chladicích a klimatizačních zařízení a na odvětví výtahové techniky v oboru zaměřeném na servis výtahů a zdvihacích zařízení.

 • Silniční doprava – zahrnuje výuku odborných předmětů zaměřených na elektrotechniku a elektroniku motorových vozidel. Žáci v těchto předmětech získají poznatky o elektrickém a elektronickém příslušenství silničních motorových vozidel, seznámí se s jejich funkci, konstrukci, údržbou a opravami jednotlivých částí. U některých oborů je součástí výuky možnost získání řidičského oprávnění.
 • Drážní doprava – má výuku odborných předmětů zaměřenou na elektrickou trakci v dopravě. V průběhu studia získají žáci ucelený přehled o elektrotechnickém průmyslu a oblasti elektrické trakce jako je konstrukce, provoz a údržba elektrických trakčních zařízení na drahách a o drážních dopravních prostředcích. Výuka je dále směřována na využití elektrické energie od výroby až po její spotřebu, na montážní a elektroinstalační práce při domovních a průmyslových elektroinstalacích. Žáci mohou být vybráni a zařazeni do stipendijního programu ČeDes. Absolventi oboru mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb. a rovněž mají možnost pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
 • Chladicí a klimatizační technika – směřuje výuku odborných předmětů ke zvládnutí kvalifikovaného povolání vyžadujícího specifické technické znalosti s ohledem na elektrotechnický charakter profesního uplatnění. Odborná příprava žáků je orientována především na komplexní servis chladniček a mrazniček, distribučních chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení různého provedení a také tepelných čerpadel. Žáci v průběhu studia získají osvědčení pro ruční pájení plamenem a mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Výtahová a zdvihací technika – zaměřuje odborné předměty na osvojení kvalifikovaného povolání, které vyžaduje specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění. Žáci jsou odborně připravováni na činnosti spojené s výrobou a servisem elektrických a hydraulických osobních i nákladních výtahů, pojízdných schodišť a dalších zdvihacích zařízení. V průběhu studia žáci získají osvědčení pro svařování elektrickým obloukem a mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Předmětová komise se podílí na výuce:

 • ve studijních oborech:
  Autotronik
  Dopravní prostředky
  Elektrotechnika
  Mechanik elektrotechnik

 • v učebních oborech:
  Autoelektrikář
  Automechanik
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje

  Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
  Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení

Odborné učebny:

Výuka odborných předmětů s elektrotechnickým zaměřením je realizována rovněž v odborných učebnách - elektrolaboratořích, plně vybavených multifunkční didaktickou technikou. Učebny jsou předurčeny zejména pro obory Elektrotechnika, Autotronik, Dopravní provoz, Autoelektrikář, Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení a Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení. Probíhá zde výuka předmětů Elektrická měření, Elektrotechnika, Elektronika a Technická dokumentace. Elektrolaboratoře disponují rovněž kvalitní měřicí základnou, s potřebným počtem měřicích stanovišť, vybavených novou měřicí a výpočetní technikou. Ostatní učebny, ve kterých probíhá výuka odborných předmětů, jsou rovněž vybaveny multifunkční didaktickou technikou a potřebnými didaktickými pomůckami.

Studijní materiály na dobu celého studia:

 • povinná literatura v oborech silniční dopravy:
  Jan, Kubát, Ždánský: Elektrotechnika motorových vozidel I., II.

 • doporučená literatura v oborech silniční dopravy:
  Gscheidle: Příručka pro automechanika
  Kletečka, Fořt: Technické kreslení
  Blahovec: Elektrotechnika I., III.
  Bezděk: Elektronika I.
  Nakladatelství BEN: Elektrotechnická měření

 • povinná literatura v oborech drážní dopravy:
  Blahovec: Elektrotechnika I., III.
  Bezděk: Elektronika I.
  Nakladatelství BEN: Elektrotechnická měření

 • doporučená literatura v oborech drážní dopravy:
  Kletečka, Fořt: Technické kreslení
  Švercl: Technické kreslení a deskriptivní geometrie
  Tkötz a kol.: Příručka pro elektrotechnika
  Wasyluk: Elektrotechnologie
  Lacko, Beneš, Maixner, Šmejkal: Automatizace a automatizační technika 1, 2, 3, 4
  Antošová, Davídek: Číslicová technika
  Říha: Elektrické stroje a přístroje
  Javůrek: Regulace moderních elektrických pohonů

U studijního oboru Elektrotechnika probíhá výuka předmětu Praxe v rozsahu:

 • druhý a třetí ročník: 
  3 hodiny za týden, tj. 1 den za 14 dní
  (na konci daných ročníků probíhá 10denní souvislá praxe)

 • čtvrtý ročník:
  3 hodiny za týden, tj. 1 den za 14 dní

Přehled odborných exkurzí:

 • ČD, a. s. - DKV Praha (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • ČD, a. s. - DKV Olomouc / PJ Bohumín  (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • ČD Cargo, a. s. - SOKV Ostrava (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • SŽDC, s. o. - SEE Ostrava (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • AWT, a. s. Ostrava - Depa Šverma, Paskov, Darkov, Dětmarovice (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. - studijní obor Elektrotechnika
 • CZ LOKO, a. s. - (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • DPOV, a. s. - (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • ČEZ, a. s. - PVE Dlouhé Stráně, studijní obor Elektrotechnika
 • ČEZ, a. s. - JE Temelín, studijní obor Elektrotechnika
 • Veolia, a. s. - Elektrárna Třebovice, studijní obor Elektrotechnika
 • DP Ostrava, a. s. (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika a učební obor Autoelektrikář
 • ABB, a. s. - Elektromotory Vítkovice, studijní obor Elektrotechnika
 • Vagonka Škoda, a. s. - Vítkovice, studijní obor Elektrotechnika
 • Siemens, a. s. - Frenštát, studijní obory Elektrotechnika, Autotronik a učební obor Autoelektrikář
 • MSV Brno - vybrané studijní obory v rámci elektrotechnických předmětů vyučovaných PK
 • Ampér Praha - vybrané studijní obory v rámci elektrotechnických předmětů vyučovaných PK
 • Hyundai Nošovice - učební obor Autoelektrikář
 • ČEZ ARÉNA - chlazení ledové plochy a klimatizace haly, učební obor Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
 • OTIS - výrobce výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, učební obor Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
 • ANDREAS, s. r. o. - chladírenská a klimatizační technika, učební obor Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
 • VÝTAHY OSTRAVA, s. r. o. - projektování, výroba, montáže a servis výtahů, učební obor Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení

Soutěže:

 • Autoelektrikář Junior
 • EkoEnergie
 • Soutěž odborných dovedností v oboru chladicí a klimatizační techniky
 • Vědomostní soutěže v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání na SŠ

Projekty, na kterých se podílí předmětová komise:

 • AutoNet
 • MetalNet
 • Inovace s úsměvem
 • Podpora odborného vzdělávání na SŠ v Moravskoslezském kraji

Konzultace pro žáky:

Vyučující nabízejí v odpoledních hodinách konzultace pro žáky, které mohou žáci využívat pro rozšíření základního učiva odborných předmětů nebo jako formu doučování.

Navštívili jsme Mezinárodní železniční veletrh a konferenci RAIL Business DAYS 2023 (5 až 7. června) v areálu Trojhalí Karolina v Ostravě.

Rail Business Days 2023 představovaly jedinečnou příležitost pro všechny účastníky sdílet informace, prezentovat produkty i služby a navázat cenné kontakty. Areál Trojhalí Karolína byl oživen energií a vášní pro železnice, kterou sdíleli všichni přítomní. Zdejší prostředí vytvářelo ideální kulisu pro spolupráci a inovace v rámci průmyslu.

 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021