STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 5 - elektrotechnika

Vedoucí předmětové komise:

Ing. Vladimír Jach (kabinet 011)

Stálí členové:

Ing. Jiří Balhar (kabinet 011)

Ing. Štěpán Turay (kabinet 011)

Ing. Vít Zahradník (kabinet 011)

Ing. PhD. David Bielezs (kabinet 011)

pan Daniel Chrobok (kabinet 011)

Ing. Kateřina Rychlá (kabinet 202)

Obecná charakteristika odborných předmětů:

Učitelé předmětové komise ELEKTROTECHNIKA realizují výuku odborných předmětů zaměřených na odvětví elektrotechniky v oborech silniční a drážní dopravy, na odvětví chladicí a klimatizační techniky v oboru zaměřeném na servis chladicích a klimatizačních zařízení a na odvětví výtahové techniky v oboru zaměřeném na servis výtahů a zdvihacích zařízení.

 • Silniční doprava – zahrnuje výuku odborných předmětů zaměřených na elektrotechniku a elektroniku motorových vozidel. Žáci v těchto předmětech získají poznatky o elektrickém a elektronickém příslušenství silničních motorových vozidel, seznámí se s jejich funkci, konstrukci, údržbou a opravami jednotlivých částí. U některých oborů je součástí výuky možnost získání řidičského oprávnění.
 • Drážní doprava – má výuku odborných předmětů zaměřenou na elektrickou trakci v dopravě. V průběhu studia získají žáci ucelený přehled o elektrotechnickém průmyslu a oblasti elektrické trakce jako je konstrukce, provoz a údržba elektrických trakčních zařízení na drahách a o drážních dopravních prostředcích. Výuka je dále směřována na využití elektrické energie od výroby až po její spotřebu, na montážní a elektroinstalační práce při domovních a průmyslových elektroinstalacích. Žáci mohou být vybráni a zařazeni do stipendijního programu ČeDes. Absolventi oboru mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb. a rovněž mají možnost pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
 • Chladicí a klimatizační technika – směřuje výuku odborných předmětů ke zvládnutí kvalifikovaného povolání vyžadujícího specifické technické znalosti s ohledem na elektrotechnický charakter profesního uplatnění. Odborná příprava žáků je orientována především na komplexní servis chladniček a mrazniček, distribučních chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení různého provedení a také tepelných čerpadel. Žáci v průběhu studia získají osvědčení pro ruční pájení plamenem a mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Výtahová a zdvihací technika – zaměřuje odborné předměty na osvojení kvalifikovaného povolání, které vyžaduje specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění. Žáci jsou odborně připravováni na činnosti spojené s výrobou a servisem elektrických a hydraulických osobních i nákladních výtahů, pojízdných schodišť a dalších zdvihacích zařízení. V průběhu studia žáci získají osvědčení pro svařování elektrickým obloukem a mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb.

Předmětová komise se podílí na výuce:

 • ve studijních oborech:
  Autotronik
  Dopravní prostředky
  Elektrotechnika
  Mechanik elektrotechnik

 • v učebních oborech:
  Autoelektrikář
  Automechanik
  Elektromechanik pro zařízení a přístroje

  Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
  Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení

Odborné učebny:

Výuka odborných předmětů s elektrotechnickým zaměřením je realizována rovněž v odborných učebnách - elektrolaboratořích, plně vybavených multifunkční didaktickou technikou. Učebny jsou předurčeny zejména pro obory Elektrotechnika, Autotronik, Dopravní provoz, Autoelektrikář, Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení a Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení. Probíhá zde výuka předmětů Elektrická měření, Elektrotechnika, Elektronika a Technická dokumentace. Elektrolaboratoře disponují rovněž kvalitní měřicí základnou, s potřebným počtem měřicích stanovišť, vybavených novou měřicí a výpočetní technikou. Ostatní učebny, ve kterých probíhá výuka odborných předmětů, jsou rovněž vybaveny multifunkční didaktickou technikou a potřebnými didaktickými pomůckami.

Studijní materiály na dobu celého studia:

 • povinná literatura v oborech silniční dopravy:
  Jan, Kubát, Ždánský: Elektrotechnika motorových vozidel I., II.

 • doporučená literatura v oborech silniční dopravy:
  Gscheidle: Příručka pro automechanika
  Kletečka, Fořt: Technické kreslení
  Blahovec: Elektrotechnika I., III.
  Bezděk: Elektronika I.
  Nakladatelství BEN: Elektrotechnická měření

 • povinná literatura v oborech drážní dopravy:
  Blahovec: Elektrotechnika I., III.
  Bezděk: Elektronika I.
  Nakladatelství BEN: Elektrotechnická měření

 • doporučená literatura v oborech drážní dopravy:
  Kletečka, Fořt: Technické kreslení
  Švercl: Technické kreslení a deskriptivní geometrie
  Tkötz a kol.: Příručka pro elektrotechnika
  Wasyluk: Elektrotechnologie
  Lacko, Beneš, Maixner, Šmejkal: Automatizace a automatizační technika 1, 2, 3, 4
  Antošová, Davídek: Číslicová technika
  Říha: Elektrické stroje a přístroje
  Javůrek: Regulace moderních elektrických pohonů

U studijního oboru Elektrotechnika probíhá výuka předmětu Praxe v rozsahu:

 • druhý a třetí ročník: 
  3 hodiny za týden, tj. 1 den za 14 dní
  (na konci daných ročníků probíhá 10denní souvislá praxe)

 • čtvrtý ročník:
  3 hodiny za týden, tj. 1 den za 14 dní

Přehled odborných exkurzí:

 • ČD, a. s. - DKV Praha (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • ČD, a. s. - DKV Olomouc / PJ Bohumín  (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • ČD Cargo, a. s. - SOKV Ostrava (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • SŽDC, s. o. - SEE Ostrava (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • AWT, a. s. Ostrava - Depa Šverma, Paskov, Darkov, Dětmarovice (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • Ostravské opravny a strojírny, s. r. o. - studijní obor Elektrotechnika
 • CZ LOKO, a. s. - (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • DPOV, a. s. - (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika
 • ČEZ, a. s. - PVE Dlouhé Stráně, studijní obor Elektrotechnika
 • ČEZ, a. s. - JE Temelín, studijní obor Elektrotechnika
 • Dalkia, a. s. - Elektrárna Třebovice, studijní obor Elektrotechnika
 • DP Ostrava, a. s. (v rámci předmětu Praxe), studijní obor Elektrotechnika a učební obor Autoelektrikář
 • ABB, a. s. - Elektromotory Vítkovice, studijní obor Elektrotechnika
 • Vagonka Škoda, a. s. - Vítkovice, studijní obor Elektrotechnika
 • Siemens, a. s. - Frenštát, studijní obory Elektrotechnika, Autotronik a učební obor Autoelektrikář
 • MSV Brno - vybrané studijní obory v rámci elektrotechnických předmětů vyučovaných PK
 • Ampér Praha - vybrané studijní obory v rámci elektrotechnických předmětů vyučovaných PK
 • Hyundai Nošovice - učební obor Autoelektrikář
 • ČEZ ARÉNA - chlazení ledové plochy a klimatizace haly, učební obor Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
 • OTIS - výrobce výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, učební obor Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení
 • ANDREAS, s. r. o. - chladírenská a klimatizační technika, učební obor Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
 • VÝTAHY OSTRAVA, s. r. o. - projektování, výroba, montáže a servis výtahů, učební obor Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení

Soutěže:

 • Autoelektrikář Junior
 • EkoEnergie
 • Soutěž odborných dovedností v oboru chladicí a klimatizační techniky
 • Vědomostní soutěže v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání na SŠ

Projekty, na kterých se podílí předmětová komise:

 • AutoNet
 • MetalNet
 • Inovace s úsměvem
 • Podpora odborného vzdělávání na SŠ v Moravskoslezském kraji

Konzultace pro žáky:

Vyučující nabízejí v odpoledních hodinách konzultace pro žáky, které mohou žáci využívat pro rozšíření základního učiva odborných předmětů nebo jako formu doučování.

Navštívili jsme Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy "Czech Raildays 2017" v Ostravě.

http://www.railvolution.net

Na veletrhu nás zaujaly tyto oblasti dopravy:

 • železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství
 • kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství
 • prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty
 • prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových vozidel 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021