STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Projekt„Vzděláváním k úsměvu II“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016665

 

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020

Datum ukončení projektu: 31. 1. 2022

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.

Stručný popis projektu

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Aktivity pro střední školy:

1. Personální podpora SŠ

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

3. Aktivity rozvíjející ICT na SŠ

4. Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

Realizované šablony

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP

2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/škol. zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021