STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

RVP 39-41-L/51 Autotronik – denní nástavba

ŠVP Autotronik (dvouleté studium)

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Získané vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel nebo 26-57-H/01 Autoelektrikář a zdravotní způsobilost doložená lékařem.

Obor je zaměřen na  ovládání diagnostických zařízení pro silniční vozidla, zvládnutí postupů údržby, oprav a diagnostiky silničních vozidel a práce se servisní dokumentací. Absolvent ovládá měření a diagnostiku technického stavu silničních vozidel, provádění montáží, oprav a seřízení silničních vozidel, organizaci zajištění provozu opravárenství, práci s PC, cizí jazyk.

Uplatnění absolventa je ve firmách zabývající se činností v oblasti údržby a oprav silničních vozidel s důrazem na diagnostiku elektrických a elektronických systému automobilů, jako přejímací technik, pracovník organizující údržbu a opravy silničních vozidel osobní nebo nákladní dopravy nebo ve firmě jako diagnostik, servisní technik, vedoucí autoservisu, atd. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Úspěšní absolventi studijního oboru mohou dále studovat na VŠ.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021