STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech. Vyýsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.

Cílem SOČ je umožnit žákům prezentovat výsledky své zájmové činnosti nebo odbornosti; žáci se naučí samostatně a tvořivě pracovat, získají nové poznatky, prezentovat a obhájit výsledky své práce před veřejností, seznámí se s odborníky ve zvolené oblasti.

Jejich práce jsou potom hodnoceny odbornou porotou. Hodnocení se účastní i jednotliví autoři. Takto roste jejich odborná úroveň, mimo jiné poznávají i přístupy jiných autorů k řešení dané problematiky.

Bližší infromace o podmínkách a organizaci soutěže naleznete na www.soc.cz, případně u koordinátora SOČ na naší škole - Ing. Tomáše Pščolky nebo vedoucích předmětových komisí.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021