STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Předmětová komise 6 - automobilní a strojní předměty

Vedoucí předmětové komise

Ing. Karin Kalousová

Členové

Ing. Monika Folwarczná

Ing. Lena Hrnčiarová

Ing. Andrea Chromíková

Ing. Radek Ogrocki

Ing. Luboš Romanowski

Ing. Drahomír Rozsypal

Ing. Miroslav Turek

Ing. Vladimír Zapletal

Ing. Jana Gajdová Vévodová

Ing. Kateřina Rychlá

Obecná charakteristika předmětů

Předmětová komise (PK) zajišťuje výuku odborných předmětů zaměřených na silniční dopravu a všeobecné strojírenství. PK je členěna na dvě sekce:

 • Automobilní, která se podílí na výuce odborných předmětů zaměřených na automobilní techniku. Žáci v těchto předmětech získají základní poznatky o jednotlivých částech automobilu, jejich funkci, konstrukci, dále o údržbě a možnostech oprav jednotlivých částí. Žáci rovněž získají základní informace o legislatvě v dopravě. U některých oborů je součástí výuky možnost získání řidičského oprávnění.
 • Strojní, která se podílí na výuce strojírenských předmětů ve všech oborech školy. Zvládnutí těchto předmětů je předpokladem pro úspěšné zvládnutí profilových předmětů každého oboru. Žáci zde získají přehled o materilech, jejich vlastnostech, o základních strojních součástech používaných v dopravě, jejich navrhování, kontrole technické dokumentace, technologiích, atd.

PK se podílí na výuce ve studijních oborech

 • Silniční doprava
 • Autotronik
 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Elektrotechnika
 • Dopravní provoz

A v těchto učebních oborech

 • Automechanik
 • Autoelektrikář
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Strojní mechanik

Odborné učebny

Výuka odborných předmětů zaměřených na automobilní techniku je realizovaná v odborné učebně Autotronik. Tato učebna je vybavena moderní promítací technikou: dataprojektorem v kombinaci s interaktivní tabulí. Kromě promítací techniky je učebna vybavena pomůckami, modely, řezy jednotlivými konstrukčními celky automobilů. Dále je v učebně umístěno výukové vozidlo.

Strojírenské předměty jsou vyučovány na odborné učebně 203, která je vybavena dataprojektorem s interaktivní tabulí, výukovými modely a dalšími pomůckami. Další učebny, ve kterých probíhá výuka odborných předmětů jsou rovněž vybaveny dataprojektorem, interaktivními tabulemi a dalšími pomůckami, které jsou dispozici v kabinetě 202, případně v kabinetě 025.

Studijní materiály

 • Povinná literatura

Strojírenské předměty

 • Kletečka, Fořt: "Technické kreslení"
 • Bothe: "Strojírenská technologie I - IV"
 • Mičkal: "Technická mechanika I"
 • Mičkal: "Sbírka úloh z Technické mechaniky"
 • Švagr, Vojtík: "Technologie ručního zpracování kovů"
 • Doleček, Holoubek: "Strojnictví I"

Automobilové předměty

 • Gscheidle: "Příručka pro automechanika"
 • Čupera, Štěrba: "Diagnostika motorových vozidel I"
 • Jan, Ždánský: "Automobily I - IV"
 • Vémola: "Diagnostická zařízení I, II"
 • Pošta: "Opravárenství a diagnostika"

Autoškola

 • Zákon č. 361/2000 Sb.
 • Zákon č. 56/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 30, 31, 32/2001 Sb.
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb.

Doporučená literatura

 • Švercl, Tarbajovský: "Technické kreslení"
 • Doleček, Holoubek: "Strojnictví II"
 • Vávra: "Strojnické tabulky"
 • Mičkal: " Technická mechanika II"
 • Příručka Bosch: "Měření emisí"
 • Bernads: "Svařování"
 • Zerzán: "Stavba karoserií a skříní"
 • Košťál: "Autolakýrník"
 • Sekal: "Doprava a přeprava"
 • Němec, Miletín: "Autodoprava v praxi"
 • Vlk: " Dynamika motorových vozidel"
 • Švercl: "Konstrukce, rozviny a střihy výrobků z plechu"
 • Menhart: "Tvorba topografického písma"
 • Franče, Kudr, Novák: "Technické kreslení I, II"
 • L. Němec a kol.: "Autodoprava v praxi"
 • F. Hanousek: "Základy dopravy a přepravy, SOŠ Veterinární České Budějovice"
 • P. Petrunčík: ADR 2007, Česmad BOHEMIA

U studijních oborů probíhá praxe v rozsahu

 • Studijní obor Silniční doprava - od druhého ročníku 3 hod/týden, tj. 1 den/14dní, na konci šk. roku 14 dnů souvislá praxe
 • Autotronik - verze L a H
    - první ročník 9 hod/týden, tj. 3dny/14dnů
    - druhý ročník 12 hod/týden, tj. 4 dny/14dnů,
    - třetí roč  ník 15 hod/týden, tj. 5 dnů/14 dnů
    - čtvrtý ročník 3 hod/týden, tj. 1 den/14dnů
 • Nástavbové studium Provozní technika - 14 dnů souvislá praxe ve druhém pololetí: ve druhém ročníku denního studia, ve třetím ročníku dálkového studia

Exkurze

 • STK - pro studijní i učební obory autooborů v rámci předmětů Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika
 • Hyundai Nošovice - pro studijní i učební obory autooborů v rámci předmětů Silniční vozidla, Opravárenství a diagnostika
 • Muzeum Tatra Kopřivnice - pro vybrané studijní i učební obory v rámci všech odborných předmětů vyučovaných PK
 • MSV Brno - vybrané studijní obory v rámci strojírenských předmětů vyučovyných PK
 • Autoškola - pro vybrané studijní obory v rámci předmětů Manipulace s materiálem, Strojírenská technologie, Silniční vozidla
 • Lakovna Ostrava - pro žáky ucebního oboru Autolakýrník v rámci předmětu Technologie
 • Mladá Boleslav - pro vybrané studijní obory v rámci odborných předmětů vyučovaných PK
 • Motocykl Praha - pro vybrané studijní obory v rámci předmětu Silniční vozidla
 • Autotec Brno - pro vybrané studijní obory v rámci odborných předmětů vyučovaných PK

Soutěže

 • Automechanik Junior
 • Karosář junior
 • Autolakýrník junior
 • KOVO junior
 • Autotronik junior

Projekty

Předmětová komise se podílí na těchto projektech

 • šablony

Doučování

Žáci mají možnost navštěvovat doučování - konzultace nabízejí v odpoledních hodinách stanovených jednotlivými vyučujícími.

Povinné doučování u žáků, kteří zameškali nějakou hodinu v předmětu Řízení motorových vozidel (povinná je 100%účast) (vyučující Ing. Rozsypal, Ing. Folwarczná, Ing. Romanowski). Doučování probíhá dle rozvrhu jednotlivých vyučujících na učebně 025 (nebo na jiné předem stanovené učebně). Doučování je podmíněno zápisem do seznamu vlastní učebnicí pro dané řidičské oprávnění.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021