STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

 Předmětová komise 7 - provoz a ekonomika dopravy

Vedoucí předmětové komise:

Ing. Tomáš Pščolka

Zástupce vedoucího předmětové komise: 

Mgr. Iveta Martinásková

Členové:

Mgr. Jarmila Šumberová

Ing. Marek Ivančo

Ing. Stanislav Zapletal

Mgr. Radka Zelinková

Obecná charakteristika předmětů:

Členové předmětové komise provoz a ekonomika dopravy zabezpečují výuku odborných předmětů se zaměřením na organizování a provozování železniční dopravy, legislativu, železniční přepravu, sdělovací a zabezpečovací techniku v železniční dopravě, ekonomiku, železniční dopravní cestu a železniční vozidla, dopravní zeměpis, kombinovanou přepravu a logistiku. V rovině teoretického vyučování jsou v maximální míře využívány moderní metody výuky za pomocí didaktických pomůcek a audiovizuální techniky.

Teoretické dovednosti, které žáci získají v odborných předmětech, mají možnost si praktický vyzkoušet v dopravním sále SŠTD, nebo přímo na pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽ s. o nebo i na pracovištích Liberty Ostrava a.s. Pojetí výuky je směřováno k univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního vzdělávání minimalizujícím rizika na trhu práce.

Členové PK se podílí na výuce ve studijních oborech:

 • Provoz a ekonomika dopravy
 • Dopravní prostředky
 • Elektrotechnika

Členové PK se podílí na výuce v učebních oborech:

 • Automechanik
 • Karosář
 • Autolakýrník
 • Strojní mechanik
 • Železničář

Odborné učebny:

Výuka odborných předmětů je zabezpečována v učebnách vybavených počítačem, dataprojektorem nebo interaktivní tabulí a jinými audiovizuálními pomůckami. Kromě toho máme moderní učebnu pro simulaci funkce zabezpečovacích a sdělovacích zařízení používaných na železnici. Výuka je kromě odborné praxe realizována také v této učebně, kde si žáci osvojují nabyté teoretické poznatky jak z obsluhy elektromechanického zabezpečovacího zařízení, tak i dálkového nebo dispečerského řízení. Dále je tato učebna vybavená simulátorem řízení drážních vozidel, různými aplikacemi pro nákladní přepravu, vizualizační technikou a samozřejmostí jsou i nejnovější balíčky kancelářských programů firmy Microsoft.

Studijní materiály - doporučená literatura:

 • Předpisy ČD a.s.
 • Předpisy SŽ s.o.
 • Předpisy ČD Cargo, a.s.
 • Václav Cempírek a kol.: Logistické a přepravní technologie. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2009
 • Václav Cempírek a kol.: Logistická centra. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2010
 • Jaromír Široký a kol.: Technologie dopravy. Institut Jana Pernera, o.p.s. 2013
 • Ing. Vlastimil Sekal: Manipulační technika a základy logistiky. Střední technická škola strojní a elektrotechnická  2005
 • Jan Mrkvička, Josef Baslar: Kolejová vozidla.  NADAS 1986
 • Jiří Pánek, Bohumil Nádvorník: Sdělovací a zabezpečovací zařízení, NADAS
 • Ing. Vlastimil Sekal: Doprava a přeprava . Ústí nad Labem 2006
 • Jan Daněk, Ladislav Křivda: Základy dopravy. VŠB – TU Ostrava 2003
 • Zlámal Jaroslav a Mendl Zdeněk: Ekonomie nejen k maturitě 1 Obecná ekonomie. Computer Media 2008
 • Zlámal Jaroslav a Mendl Zdeněk: Ekonomie nejen k maturitě 2 Ekonomika podniku. Computer Media 2007
 • Klínský Petr a Münch Otto: Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1. – 4. díl. Fortuna 2002
 • Petr Pernica: Logistika pro 21. století 1. – 3. díl. Radix 2005
 • Obchodní zákoník
 • Občanský zákoník
 • Daňové zákony
 • Zákoník práce
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o dráhách
 • Zdeněk Žemlička, Jaroslav Mynářík: Doprava a přeprava. Nadatur 2008
 • Jaroslav Bazala a kol.: Logistika v praxi. Verlag Dashöfer 2003

Praxe

Předmět Praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti odpovídající profilu absolventa a kde si ověřují teoretické znalosti získané v teoretických odborných předmětech.
Tyto praktické činnosti se realizují na různých pracovištích ČD a.s., ČD Cargo, a.s., SŽ s.o., Liberty Ostrava a.s. a v dopravním sále ve škole.

Plánované exkurze v školním roce 2020/2021

 1. Dopravní sál, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera - PED 4
 2. Dopravní sál, Dopravní vzdělávací institut a.s., RCV Brno - PED 3
 3. Depo mezinárodní skupiny DPDgroup, Ostrava Heřmanice - EPE 2
 4. Depo nadnárodní logistické skupiny Geis Global Logistics, Ostrava Poruba - PED 3
 5. Bonatrans Group a.s., Bohumín - SMZ 1
 6. Prostory pro cestující, Žst. Ostrava hl.n. - EPE 2 
 7. Řízení letového provozu ČR s. p., Letiště Leoše Janáčka Ostrava - EPE 2 
 8. Skupina PKP CARGO International a. s., Moravská Ostrava - PED 4
 9. Centrální dispečerské pracoviště SŽ s. o., Přerov - PED 4
 10. Czech Raildays, mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb Ostrava - PED 1, EPE 2, PED 3  

Soutěže

Projekty

 • Výukové objekty v systému MOODLE a SMART BOARD
 • Projekt Inovace s úsměvem
 • Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji
 • Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v AMO
 • Projekt Posouváme hranice jazyků

Doučování

Podle zájmu žáků a pravidel ve školním řádů SŠTD nabízejí všichni vyučující této předmětové komise v odpoledních hodinách konzultace. Termíny jednotlivých konzultací jsou vyvěšeny na webu a u dveří jednotlivých vyučujích.

VYHRÁLI JSME! Ve dnech 15. – 16. října 2019 se žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy jako každoročně vydali na západ naší země do Karlových Varů a  pokoušeli se pokořit 20 soutěžících týmů z logistických a dopravních škol v soutěži LOGISTIK JUNIOR SŠ 2019.

Celorepubliková soutěž se každoročně koná v prostorách Střední odborné školy logistické v Karlových Varech – Dalovicích a také v prostorách sálu tamního Obecního úřadu. Soutěž byla koncipována jako  dvoudenní, kdy první den tříčlenná soutěžní družstva prokazovala své znalosti v oblastech logistiky, ekonomiky, spedice a logických her. Druhý den soutěžící museli pomocí prezentace v českém i anglickém jazyce přesvědčit investory, proč by měli investovat právě do jejich ekologického výrobku.

Po této části následovalo finále, kam postupovala už jen čtyři nejlepší družstva. Naše družstvo „Vítkovice B“ postoupilo do finále ze třetího místa. Studenti Radek Duda, Lenny Vronský a Nikol Mitášová prokázali nejenom odborné znalosti z oblasti logistiky, dopravy i přepravy, ale také pevné nervy a skvělou strategii a tak po napínavém závěru vybojovali první místo.

Do Ostravy jsme přivezli Putovní pohár, který bude k vidění po celý školní rok ve vstupních prostorách školy.

Blahopřejeme ke skvělému úspěchu a děkujeme našim studentům za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Iveta Martinásková

Ve dnech 8. až 10. 10. 2018 se naši žáci zúčastnili 10. ročníku celostátní soutěže „LOGISTIK JUNIOR SŠ 2018“ pořádanou SOŠ logistickou a SOU Dalovice v Karlových Varech.

Celostátní soutěže se zúčastnilo jedno družstvo, složené z žáků: Orel Lukáš (SIP 4), Radek Duda (PED 3), Martin Bernict (PED 2).  Žáci soutěžili v oblastech logistika, spedice, logika a ekonomika. Dalším úkolem bylo vytvořit v týmu prezentaci o výrobě ekologických beden a přepravek. Měli také přesvědčit investory, aby finančně podpořili jejich projekt.

Prezentace probíhala v českém a anglickém jazyce. Po sečtení bodů za první a druhý soutěžní den jsme se z celkového počtu 20 týmů, umístili na 4. děleném místě. Do finále postoupilo celkem 6 týmů, naši žáci se umístili na 6. místě. Vzhledem k tomu, že studijní obory na naší škole nejsou přímo zaměřeny na logistiku, jedná se o vynikající výsledek a doufám, že příští rok „staneme na bedně.“

Ing. Tomáš Pščolka

První týdny nového školního roku se pro vybrané žáky naší školy oboru Provoz a ekonomika dopravy tradičně nesou ve znamení příprav na celostátní soutěž Logistik Junior. Už devátý ročník této oblíbené soutěže se opět konal v prostorách Střední školy logistické v Dalovicích, kde na 19 týmů z celé České republiky čekaly soutěžní úkoly z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání.

Po náročných čtyřech hodinách prvního dne soutěže si naši žáci vylosovali úkol z oblasti Lean Managementu – měli přesvědčit zaměstnance, aby přistoupili na novou filozofii firmy. Ke zpracování podkladů a materiálů pro projekt, delegování úkolů, přípravu prezentace, grafické úpravy, animace a přípravu obhajoby v anglickém jazyce využili celých 12 hodin ze 14, které měli k dispozici. Po krátkém spánku a načerpání nových sil šel každý tým hrdě se svou koncepcí přesvědčovat dvoujazyčnou porotu – zaměstnanci měli k jednotlivým novým systémům práce, pracovním postupům, technologiím a nové filozofii firmy řadu otázek, na které jednotlivé týmy reagovaly velice dobře. Po sečtení bodů za první a druhý soutěžní den se naše týmy umístily se 124 a 122 body na 14. a 15. místě.

Jako nestranný pozorovatel dění, nálad a emocí na soutěži si myslím, že pro všechna zúčastněná družstva to byla nezapomenutelná zkušenost. Studenti naší školy si vedli velice dobře jak v teoretické části, tak při prezentování týmové koncepce. Z celkového výsledku byli sice v dost značné nepohodě, ale zároveň z nich vyzařovalo odhodlání a chuť dosáhnout příště lepšího výsledku. Nepochybně si nové zkušenosti a vědomosti přijdeme s chutí změřit i na jubilejní 10. ročník.

Tento školní rok studenti oboru Provoz a ekonomika dopravy opět zahájili s chutí změřit si síly jak v teoretických, tak v praktických dovednostech z oblastí logistiky, spedice, logiky, ekonomiky a podnikání, se žáky z celé republiky. Proto jsme se v pondělí 10. října 2016 vybrali na dalekou cestu na druhý konec vlasti. V Dalovicích, kde je sídlo Střední školy logistické, se konal už 8. ročník celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ 2016. 

Letos se o vítězný pohár rvalo 21 týmů ze 14 středních škol.  První soutěžní den se bojovalo v oblasti teoretických znalostí. Druhý den se soutěžní boj odehrával v rovině praktické. Žáci dostali úkol přesvědčit akcionáře nadnárodní společnosti, že aplikace právě jejich opatření v oblasti „Lean managementu“ je to nejvýhodnější pro další fungování a konkurenceschopnost firmy. Na přípravu koncepce, kterou prezentovali v českém a anglickém jazyce, měli celý dlouhý večer a celou noc. 

Konkurence byla velká a úkoly náročné. Bojovali jsme ze všech sil a umístili jsme se na krásném 13. místě. Pro žáky naší školy to byla velká zkušenost a ověření si svých znalostí v praxi. Zástupci sponzorů z řad logistických firem neopomněli zdůraznit, jak je logistika v dnešní době velmi dynamicky se rozvíjející oblast na trhu, kde je nespočetné množství různých zajímavých pracovních příležitostí s ještě zajímavějším finančním ohodnocením. 

Strana 1 z 2

double-left-arrows right-arrow double-right-arrows left-arrow double-left-arrows-d right-arrow-d double-right-arrows-d left-arrow-d

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021