STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Dne 29.4. jsme v rámci projektu s žáky třídy SID 2 navštívili továrnu TPCA v Kolíně. Exkurze proběhla v souladu s Organizačním rozpisem zabezpečení akce.

Exkurze poskytla žákům důležité poznatky z oblasti konstrukce a výroby moderních osobních automobilů a byla tak výborným doplňkem učiva odborných předmětů s praktickou ukázkou problematiky. Exkurze doplňovala učivo nejen automobilních předmětů, ale taktéž předmětů z oblasti všeobecného strojírenství.

Vedoucí akce: Ing. L. Romanowski.

Žáci maturitních oborů Autotronik, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Silniční doprava se zapojili do PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0112 „Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je určen pro žáky technických středních škol v Moravskoslezském kraji, kteří mají příležitost vyzkoušet si prostřednictvím zážitkového učení celou řadu dovedností, které se jim budou hodit na trhu práce.

Díky projektu si mohou promluvit s psychology o svém osobnostním profilu, vyzkoušet si nejdůležitější techniky při hledání zaměstnání, absolvují individuální kariérové poradenství a dostanou rovněž základní informace pracovně-právního charakteru.

Projekt byl zahájen v prosinci 2008 a skončí v únoru 2011. Za tu dobu projde rukama zkušených lektorů společnosti RPIC-ViP celkem 420 žáků třetích ročníků technických škol. Hlavním cílem je pomoci jim v orientaci při volbě budoucího povolání. Záměrem projektu je poskytnout studentům dostatek informací a během rozhovorů jim spíše klást otázky, aby k finálnímu rozhodnutí mohli dospět sami za sebe.

Za naši školu bylo v první fázi projektu vybráno 29 žáků, úspěšně jej v červnu 2009 dokončilo 23 žáků, kteří obdrželi Osvědčení o absolvování projektu.

http://www.rpicvip.cz

Dalším výstupem projektu je nový portál Studentprofil, který pomáhá studentům a absolventům středních škol v Moravskoslezském kraji najít dobrou práci. Zároveň slouží jako vhodný nástroj pro komunikaci mezi studenty a zaměstnavateli.

www.studentprofil.cz

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021