STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Naše škola realizuje projekt Inovací k motivaci v rámci výzvy v Operačním  programu Jan Amos Komenský, který je financován ze strukturálních fondů  Evropské unie. 

Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na škole. 

Realizace projektu probíhá v období od 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026.

Realizujeme tyto aktivity: 

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ 

Škola si klade za cíl podporou vzdělávání pedagogů zvyšovat jejich profesionalitu  a tím zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces. Aktivity umožní dlouhodobé  a průběžné vzdělávání pracovníků a tím podpoří jejich těsné sepětí s praxí  a nejnovějšími poznatky pro efektivní a inovativní vedení žáků v rámci jejich  výchovy a vzdělávání. Rozšířením možností soustavného vzdělávání přispěje  k naplnění cíle Zvýšení profesní kvalifikace pracovníků ve vzdělávání na škole. 

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ 

Jedním ze základních cílů školy v oblasti vzdělávání je průběžné zvyšování jeho  úrovně. Šablona pak vhodnou volbou forem inovativní výuky přispěje  k naplňování tohoto cíle a umožní vytvářet podmínky pro aplikaci nových  vzdělávacích cílů zohledňujících aktuální úroveň vědy a techniky. Inovativní  výuka také podpoří dosažení strategického cíle školy, kterým je zvyšování kvality  výchovy a vzdělávání žáků tím, že pomůže rozvíjet klíčové kompetence,  schopnost pracovat s informacemi, poskytne žákům potřebnou motivaci a naznačí  cestu k vytvoření hodnotové orientace, která jim bude oporou v dalším  vzdělávání, profesním i civilním životě.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021