STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

logo-investice-do-vzdelavani-moravskoslezsky-kraj

Od června 2011 realizují České dráhy projekt Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji. Partnerem projektu je Střední škola technická a dopravní Ostrava - Vítkovice.  Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Partner projektu

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice

Realizace

1. 6. 2011 – 30. 4. 2012
Řízení realizace projektu – O 10 / 2. oddělení rozvoje lidských zdrojů

Rozpočet: 1 045 336,04,- Kč

Dotace: 100 %

Stručný obsah projektu

V rámci projektu se uskuteční odborná stáž v České republice a odborná exkurze v zahraničí, kterých se zúčastní vybraní žáci SŠTD, Ostrava - Vítkovice. Stáž i exkurze jsou zaměřeny na získání a prohloubení odborných dovedností žáků, vhodně doplní odborné vyučovací předměty a žákům napomohou získat potřebné kompetence pro vybrané budoucí povolání. Žáci zpracují z těchto akcí informace v podobě powerpointových prezentací a foto-video dokumentace, které budou dále využity pro realizaci dalších dvou aktivit projektu, kdy celkovým výstupem bude sborník těchto prezentací na CD.

Těmi dalšími aktivitami jsou motivačně informační akce pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol v Moravskoslezském kraji, tzv. Station Days a Dny železniční dopravy. Na přípravě i na realizaci těchto akcí se budou podílet ve velké míře právě žáci partnerské střední školy, kteří budou provázet žáky základních škol světem železnice.

Projekt si klade za cíl zatraktivnit technické profese v železniční dopravě a posílit zájem žáků, kteří si vybírají budoucí povolání, o studijní obory zaměřené na železniční dopravu.

Cíle projektu

  1. Prohloubit spolupráci SŠTD, Ostrava - Vítkovice a firmy České dráhy (realizovat odbornou stáž a exkurzi, uskutečnit společné motivačně informační aktivity pro žáky základních škol v Moravskoslezském kraji)
  2. Propojit výuku na SŠTD, Ostrava - Vítkovice s příklady dobré praxe (připravit žáka SŠ na jeho budoucí profesi v souladu s požadavky praxe)
  3. Rozšířit informovanost žáků ZŠ o pracovním prostředí a profesích v oblasti železniční dopravy (prezentovat žákům 8. a 9. ročníku ZŠ pracovní možnosti v odvětví železniční dopravy)

Aktivity projektu

  • příprava a realizace odborné stáže žáků SŠTD, Ostrava - Vítkovice
  • příprava a realizace odborné zahraniční exkurze žáků SŠTD, Ostrava - Vítkovice
  • příprava a realizace „Station Days“ pro žáky základních škol
  • příprava a realizace „Dnů železniční dopravy“ pro žáky základních škol

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021