STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Dílny 1. ročníku

Tři zámečnické dílny vybavené základním strojním vybavením, každá s kapacitou 24 žáků. Zde jsou žáci seznamováni se základními způsoby ručního a strojního zpracování kovů a materiálů.
Tyto dovednosti získávají všechny učební obory, včetně studijních oborů Elektrotechnika, Silniční doprava a Autotronik.

V rámci aplikace získaných dovedností se žáci 1.ročníků podílejí v rámci odborného výcviku také na produktivní práci – zhotovení různých výrobků nebo zlepšování vybavení školy. Součástí dílen je odborná učebna vybavená moderní didaktickou technikou, která je k dispozici i ostatním žákům školy.

Dílny elektro

Dvě dílny elektro, každá pro 12 žáků. Zde probíhá výuka 1. roč.oboru Autoelektrikář a 2.a 3. roč., Elektrotechnika, dále obor Autotronik 1.a 2. ročníku, kde si žáci prakticky osvojují základy elektro veličin, diagnostiky a oprav elektrických a elektronických zařízení.

Základním cílem praktické výuky je vytvoření dovedností a návyků v souvislosti se zajišťováním provozní spolehlivosti elektroinstalace a elektropříslušenství silničních motorových vozidel.

Karosárna

Pracoviště vybavené potřebným technologickým, strojním a materiálním zařízením, včetně rovnacího zařízení umožňující realizovat nácvik dovedností žáků 2.a 3.ročníků oboru Klempíř pro strojírenskou výrobu - při opravách částí jednotlivých dílů, karosérií silničních motorových vozidel - seznamování s technologií pracovních postupů a povrchových úprav, pomocnými materiály apod..

Žáci se zde také podílejí na produktivní práci, v rámci zakázkové činnosti na opravách silničních motorových vozidel.

Svařovna

Svářečská škola je určena pro výcvik zákl. kurzů svařování metod E, G, M a je vybavena veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou výuku dle ČSN 050705. Pracoviště svářečské školy je vybavené 7 pracovními místy pro praktickou výuku el. obloukem, 6 pracovními místy pro výuku plamenem, 1 pracoviště je pro ukázky svařování instruktora el. obloukem a 1 pracovní místo pro strojní řezání na novém řezacím stroji RS 131. Svářečské stroje MIG/MAG značky MIGATRONIC, FRONIUS.

Součástí svářečské školy je odborná učebna vybavená moderní didaktickou technikou a veškerými normami ČSN.

V rámci učebních osnov poskytuje zdarma žákům školy tyto činnosti:

1.ročník obor Automechanik: Seznámení (délka 5 dnů)

 • Svařování elektrickým obloukem
 • Pájení natvrdo
 • Svařování plamenem
 • Odporové-bodové svařování

2.ročník obor Silniční doprava: Seznámení (délka 2 dny)

 • Svařování elektrickým obloukem
 • Svařování v ochranné atmosféře
 • Svařování plamenem a řezání kyslíkem

2.ročník obor Klempíř pro strojírenskou výrobu

 • Základní kurz svařování v ochranném plynu ZK135W01 (délka 20 dnů)
 • Zaškolení pro řezání a stehování kyslíkem ZP311-1,2W01 (délka 10 dnů)

3.ročník obor Klempíř pro strojírenskou výrobu

 • Zaškolení pro bodové odporové svařování ZP21-9W01 (délka 5 dnů)

3.ročník obor Mechanik kolejových vozidel

 • Základní kurz elektrickým obloukem ZK111W01 (délka 20 dnů)

Soustružna

Pracoviště vybavené klasickými kovoobráběcími stroji ( hrotové soustruhy, vertikální i horizontální frézky, brusky, obrážečky ).

Tímto pracovištěm projdou žáci oborů, které mají ve svých osnovách základy strojního obrábění - soustružení. Jedná se hlavně o žáky 1 a 2 ročníků, kteří se zde seznámí s obsluhou a základy prací na obráběcích strojích.

Servisní pracoviště

Pracoviště autoservisu je rozděleno na 2 servisní dílny, které jsou vybaveny zvedacími zařízeními, moderními diagnostickými přístroji a dalším nezbytným technologickým a montážním vybavením. Součástí tohoto pracoviště je také stanice měření emisí.

Dílna č.1 – základní vybavení a zaměření

 • diagnostika - SUPER VAG – komunikace s řídícími jednotkami vozidel koncernu VW.
 • diagnostika podvozků - geometrie optická BEISSBARTH, geometrie rádiová OPTO-plus přesnost měření 0,01 mm, přístroj GRUNDIG na proměřování různých proudových veličin
 • zátěžová zkoušečka akumulátoru – indikuje stav akumulátoru
 • přístroj na opravu, výměnu, kontrolu klimatizace ve vozidle TECNOTEST ECOLD 6710. Přístroj vysaje staré médium, vyvakuuje klimatizační soustavu vozidla, vyzkouší těsnost, doplní nové množství media dle typu vozidla.
 • přístroj na seřízení světel vozidla - REGLOSKOP
 • tři zvedací zařízení pro opravy vozidel, výměnu olejů a měření geometrie

Dílna č.2 – základní vybavení a zaměření

 • zde jsou prováděny běžné opravy motorových vozidel, včetně některých diagnostických úkonů.
 • 2 zvedací zařízení pro opravy vozidel
 • pneuservis - zařízení na demontáž a montáž pneumatik s vyvažovačkou
 • válcová zkušebna brzd a tlumičů - BEISSBARTH , změří účinnost a vyhodnotí souměrnost a stav brzd na vozidle

Na těchto pracovištích probíhá výuka žáků oborů Automechanik, Autotronik a Silniční doprava. V rámci produktivní práce se žáci podílejí na zakázkové činnosti - opravách silničních motorových vozidel.

Emisní pracoviště

Na pracovišti je možné provádět měření emisí na většině u nás provozovaných vozidel, která jsou vybavena zážehovými a vznětovými motory, a to jak neřízenými systémy tak řízenými systémy. Žáci jsou seznamováni se způsobem měření emisí – prací technika SME.

Výkonová zkušebna

Je zabudována v samostatné dílně. Využíváme ji ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava. Motorová brzda slouží k měření výkonu motorů vozidel do maximálního výkonu 120 KW. Přístroj vypočítá ztráty na výkonu a nakonec celkový výkon motoru. Motorová brzda kontroluje přesnost tachometrů. Na tomto pracovišti se žáci oborů Automechanik, Silniční doprava a Autotronik mají možnost seznámit s prací při měření výkonnostních parametrů osobních vozidel.

Montážní hala

Odborné pracoviště, kde se žáci oborů Autoelektrikář, Autotronik a Silniční doprava zabývají základními montážními pracemi, demontáží a montáží motorových vozidel a motorových skupin a problematikou oprav elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel. Žáci zde mají k dispozici tyto výuková vozidla – Škoda Superb 1,8 Turbo, Škoda Octavia 1,9 TDI, Škoda Octavia 2,0 , Škoda Fabia 1,0.a tři vozidla Hyudai i 30.

Dále žáci využívají k výuce tyto motorové agregáty

 • vznětové  – Octavia 1,9 TDI 2ks a Octavia SDI 2ks
 • zážehové – Octavia 1,8 a 2,0 , Felicia 1,6 , Fabia 1,0 , Favorit 1,3 a Š-105.

Smluvně zabezpečená pracoviště školy pro praktické vyučování žáků 2 až 4 ročníků na pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry. Žáci zde získávají a dále si prohlubují své odborné vědomosti, dovednosti a návyky v reálném pracovním prostředí.

Žáci vykonávají odbornou provozní praxi zejména v následujících firmách:

 • Liberty Ostrava a.s. se sídlem 70702 Ostrava – Kunčice, Vratimovská 689
 • Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. se sídlem 70702 Ostrava – Kunčice, Vratimovská 689
 • UNICAR spol. s.r.o. autoservis se sídlem Ostrava 1, Vítkovická 36, PSČ 701 18
 • AUTOCENTRÁLA s.r.o. se sídlem Hlučín, Markvartovická 7, PSČ 748 01, Ostrava – Třebovice a Karviná
 • Auto Heller spol. s r.o. se sídlem Ostrava 1, Cihelní 49
 • AUTOBOND GROUP a.s., Chodov, Leopoldova 2138
 • Ford AUTO IN s.r.o. se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Pašerových 2, PSČ 709 00
 • Auto Freisler - autoservis Ostrava, Uhlířská 872/13, 710 00 Slezská Ostrava
 • Autoservis Pavol Sýkora, Palkovická 320/320, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
 • Pačuta Miroslav,  Oběžná 2075, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
 • AUTOLAROS Speed s.r.o. se sídlem Ostrava-Hrabová, Krmelínská ul. č. 9/748, PSČ 720
 • Car Tec Group, s.r.o., Vítkovická 3246/1, Ostrava - Moravská Ostrava
 • Moravia Property, s.r.o. se sídlem Suderova 2048, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
 • Autodružstvo Frýdek-Místek, Beskydská 704, 738 01 Frýdek-Místek
 • Autoservis Mihula, Na Rovince 911, 720 00 Ostrava-Hrabová
 • Autoemistar Group, 17. listopadu 2337, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
 • Hampl a spol. servis s r.o, Polanecká 847/49A, 721 00 Ostrava-Svinov
 • ŠKODA VAGONKA a.s., 1. Máje 3176/102, 70300 Moravská Ostrava a Přívoz, 703 00
 • AUTO DUBINA, a.s, Horní 122, 700 30 Ostrava-jih-Bělský Les
 • Autoservis Chmela s.r.o., Vítkovická 3368, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
 • Servis Šebesta, Místecká 1120/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice
 • HAS car s.r.o., Poděbradova 31, Moravská Ostrava, PS4 702 00
 • K&K PNEU s.r.o., Ostrava – Zábřeh, Česká 3145/51, PSČ 700 30
 • CARPNEU s.r.o., Těšínská 118/66, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00
 • Simon Závěšický, Ostrava, Mariánskohorská 350/50, PSČ 702 00
 • Petr Heczko, Ostrava – Vítkovice, Halasova 38/14, PSČ 703 00
 • ROMOTOP spol. s r.o., Suchdol nad Odrou, Komenského 325, PSČ 742 01
 • HOPE car service s.r.o., Ostrava, Porubská 361, PSČ 708 00
 • Rastislav Rudinský, Ostrava – Mariánské hory, Novoveská 9
 • MS AUTO CZ spol. s r.o., Newtonova1162, Ostrava, PSČ 702 00
 • MAN Truck & Bus Czech Republic s. r.o., Ostrava-Přívoz, Na náhonu 1223/20, PSČ 702 00
 • Roman Gavor, Vřesina u Bílovce, Nádražní 165, PSČ 742 85
 • F O M I, spol. s r.o., Vendryně 407, PSČ 739 94
 • Auto Kadlec  s.r.o., Místecká 126/256, Ostrava – Hrabová, PSČ 720 00
 • ADIV, spol. s r.o., Ostrava, Ruská 2877/82, PSČ 703 00
 • MALÝ A VELKÝ spol. s r. o., Ostrava – Vítkovice, Ruská 2877, PSČ 703 00
 • Miloš Kröhn, Ostrava-Jih, Hrabůvka, Závodní 151/63, PSČ 700 30
 • Tomáš Lehnert, Staříč 541, PSČ 739 43
 • SERVISPROFIAUTO s.r.o., Ostrava, Mariánské hory a Hulváky, Rybářská 1222/7, PSČ 709 00
 • Robert Michal, Kozmice, Do Kopce 28/11, PSČ 747 11
 • AUTOTIP HALFAR s.r.o., Dolní Benešov, Opavská 236, PSČ 747 22
 • Leoš Koláček, Ostrava, Frýdecká 71/310, PSČ 719 00
 • Jakub Vávra, Ostrava - Stará Bělá, Mitrovická 31/315, PSČ 724 00
 • AUTOKLEVER spol. s r.o., Hřbitovní 5, Nový Jičín, PSČ 741 01
 • Autocentr Servis TDG, s.r.o., Hranice III-Velká 84, PSČ 753 01
 • Aleš Kopáček, Ostrava-Zábřeh, Místní 16, PSČ 700 30
 • Radovan Onofrej, Český Těšín, Mistřovice, Selská 6, PSČ 735 62
 • MKL AUTOSERVIS, Ostravská 502, Bohumín - Starý Bohumín, PSČ 735 51

Na těchto pronajatých provozních pracovištích DP Ostrava a.s.je prováděna výuka žáků 2.a 3. ročníků oborů Automechanik, Autoelektrikář a Klempíř pro strojírenskou výrobu.

Žáci se zde podílejí na produktivní práci, hlavně na pravidelných servisních prohlídkách a opravách autobusů a v rámci zakázkové činnosti (pracoviště Hranečník) také na servisní činnosti – diagnostice, opravách karosérií, mechanických a elektronických zařízení osobních motorových vozidlech.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021