Autoškola

Služby
Autoškola
Napsal Karel Dušík, Ing.

Součástí vzdělání absolventů naší školy je získání řidičského oprávnění ve vybraných studijních a učebních oborech

 

 

39 - 41 - L / 001 Autotronik B, C
37 - 41 - M / 006 Provoz a ekonomika dopravy B
23 - 45 - M / 004 Silniční doprava B,C
23 - 68 - H / 001 Automechanik B, C
26 - 57 - H / 001 Autoelektrikář B,C
23 - 55 - H / 002 Karosář

B

23 -61 - H / 001 Autolakýrník

B

Dle stávajících učebních dokumentů těchto oborů je v učebních plánech zařazen předmět „ Řízení motorových vozidel „ , který se realizuje dle pravidel výuky a výcviku v autoškole, učební osnova je dána platným Obsahem a rozsahem výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění pro danou skupinu.

Předmět je vyučován

39 - 41 - L / 001 Autotronik ve 3 r. 2h/týdně
37 - 41 - M / 006 Provoz a ekonomika dopravy ve 3 r. 1,5h/týdně
23 - 45 - M / 004 Silniční doprava ve 3 r. 2h/týdně
23 - 68 - H / 001 Automechanik ve 2 r. 1h/týdně
23 - 68 - H / 001 Automechanik ve 3 r. 2h/týdně
26 - 57 - H / 001 Autoelektrikář ve 2 r. 1h/týdně
23 - 55 - H / 002 Autoelektrikář ve 3 r. 2h/týdně
23 - 55 - H / 002 Karosář ve 3 r. 2h/týdně
23 - 61 - H / 001 Autolakýtník 2h/týdně

Studenti ostatních oborů mají možnost získat řidičské oprávnění - informace v kabinetě autoškoly č. 02.

Zákony a vyhlášky vztahující se k autoškole