Práva a povinnosti

Služby
Autoškola
Napsal Karel Dušík, Ing.
Práva a povinnosti uchazečů o Řidičský průkaz (dále jen ŘP) v autoškole (dále jen AŠ) vyplývající ze Zákona č. 247/2000Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

1. Práva uchazečů

2. Povinnosti uchazečů

3. Organizace autoškoly

4. Podmínky klasifikace

5. Závěrečné a opravné zkoušky

6. Další ustanovení

Výjimku ze studia může udělit ředitel školy, jestliže žák doloží lékařskou zprávu zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel (Vyhl. č. 277/2004 ze dne 26.4.2004).

7.Důležité

Zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel….

§13 odstavec b)

§39 odstavec 2

§39 odstavec 5

Při neúspěchu celý výcvik a výuku musí absolvovat znovu! (náklady hradí uchazeč)