Vytvoření nabídky vzdělávacích programů

Projekty školy
Vytvoření nabídky vzdělávacích programů
Napsal Karel Dušík, Ing.

logo-investice-do-vzdelavani-moravskoslezsky-kraj

Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje

Název organizace Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace

Název předkladatele projektu VeryVision s.r.o.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

7.3 Další vzdělávání
7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlašovatel výzvy MSK – výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 3.2

Název projektu Vytvoření nabídky vzdělávacích programů dílčích kvalifikací hutních a elektro oborů dle NSK v rámci Moravskoslezského kraje
Stručný popis projektu (cíle, aktivity, přínosy pro vzdělávání a výstupy) Základním cílem je vytvoření vzdělávacích programů (VP) v oblasti technických kvalifikací s využitím kombinace metody VP s modulovou strukturou, Národní soustavy kvalifikací (NSK), zejména kvalifikačních a hodnotících standardů příslušných dílčích kvalifikací (DK), a možnosti uznat předchozí pracovní zkušenosti jednotlivce dané Zákonem č. 179/2006.
Hlavním přínosem projektu je vytvoření nástrojů, které jsou v zahraničí standardně využívány.

Přínos a výstupy

Pozice v projektu Partner

Ostatní partneři projektu

Doba realizace projektu datum zahájení datum ukončení

01. 04. 2010 31. 03. 2012

Náklady na projekt v Kč náklady na projekt celkem v Kč z toho výše finančního podílu školy v Kč

6 847 856,54 624 401,32

Webové stránky projektu hutnielektro.veryvision.eu

Aktuální stav projektu