Střední škola brána k technické kariéře

Projekty školy
SŠ - brána k technické kariéře
Napsal Karel Dušík, Ing.

Žáci maturitních oborů Autotronik, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Silniční doprava se zapojili do PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0112 „Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je určen pro žáky technických středních škol v Moravskoslezském kraji, kteří mají příležitost vyzkoušet si prostřednictvím zážitkového učení celou řadu dovedností, které se jim budou hodit na trhu práce.

Díky projektu si mohou promluvit s psychology o svém osobnostním profilu, vyzkoušet si nejdůležitější techniky při hledání zaměstnání, absolvují individuální kariérové poradenství a dostanou rovněž základní informace pracovně-právního charakteru.

Projekt byl zahájen v prosinci 2008 a skončí v únoru 2011. Za tu dobu projde rukama zkušených lektorů společnosti RPIC-ViP celkem 420 žáků třetích ročníků technických škol. Hlavním cílem je pomoci jim v orientaci při volbě budoucího povolání. Záměrem projektu je poskytnout studentům dostatek informací a během rozhovorů jim spíše klást otázky, aby k finálnímu rozhodnutí mohli dospět sami za sebe.

Za naši školu bylo v první fázi projektu vybráno 29 žáků, úspěšně jej v červnu 2009 dokončilo 23 žáků, kteří obdrželi Osvědčení o absolvování projektu.

http://www.rpicvip.cz

Dalším výstupem projektu je nový portál Studentprofil, který pomáhá studentům a absolventům středních škol v Moravskoslezském kraji najít dobrou práci. Zároveň slouží jako vhodný nástroj pro komunikaci mezi studenty a zaměstnavateli.

www.studentprofil.cz