Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

Projekt OKAP

. okap1

Projekt „ Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Naše škola je partnerem projektu Moravskoslezského kraje, jehož záměrem je: 

 • Popularizace a zatraktivnění polytechnického a odborného vzdělávání na středních školách. 
 • Podpora vzájemné spolupráce mezi základními a středními školami. 
 • Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů. 
 • Zvýšení kvality absolventů středních škol a usnadnění jejich přechodu na trh práce, případně na další stupeň vzdělávání. 
 • Zvýšení kvality personálního zázemí škol. 
 • Podpora kariérového poradenství ve školách. 

 Realizace projektu probíhá v období od 2. 7. 2018 – 30. 6. 2021.

Realizujeme tyto aktivity 

 • Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol
  • Vytvoření, obnovení a dovybavení odborných učeben
  • Vzdělávaní učitelů – odbornost o Regionální oborová centra
  • Sdílení zkušeností na pracovištích zaměstnavatelů
  • Zavádění prvků duálního vzdělávání
  • Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání v místě
  • Přednášky odborníků z praxe ve školách 
 • Podpora kariérového poradenství
  • Motivační workshop pro žáky prvních ročníků 
 • Podpora polytechnického vzdělávaní
  • Spolupráce ze ZŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří 

Spolupracující Základní školy:

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Klegova 1169/29, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ Provaznická 831/64 Ostrava-Hrabůvka
ZŠ a MŠ Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh
ZŠ a MŠ Alberta Kučery 1276/20, Ostrava-Hrabůvka
  • Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické
  • Projektové dny/výjezdy žáků SŠ
  • Odborné technické kroužky pro žáky SŠ
 • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • Prezentiáda
  • Den ve firmách
  • o Kroužky cizího jazyka
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  • Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků
  • Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání
hlavní koordinátor a metodik aktivit Ing. Luboš Romanowski Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný garant klíčových aktivit – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Mgr. Vlastimil Děcký 

Bc. Jan Benedik 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Odborný garant klíčových aktivit – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  Mgr. Jarmila Šumberová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odborný garant klíčových aktivit – POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Ing. Monika Folwarczná

Mgr. Pavlína Žáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný garant klíčových aktivit – ČTENÁŘSKÁA MATEMATICKÁ GRAMOTNOST + CIZÍ JAZYKY PaedDr. Vladimíra Vasilišinová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111