Exkurze Česká Třebová

Projekty školy
Podpora odborného vzdělávání na SŠ
Napsal Karel Dušík, Ing.

Dne 15.4. 2011 se v rámci projektu uskutečnila exkurze do depa kolejových vozidel v České Třebové, kde žáci mohli shlédnout současná i historická vozidla kolejové dopravy. Žáci navštívili i jednotlivé provozy CZ LOKO, které se zabývají především rekonstrukcí lokomotiv. Studenti si tak rozšířili znalosti o železničních kolejových vozidlech.

Akce se zúčastnili třídy PED 1, PED 3 - žáci studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, pedagogický dozor: Mgr. Věra Ciompová, Mgr. Iva Mikulajová