Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

moravskoslezsky-kraj-logo

VETERAN ARENA Olomouc

Dne 15.4. 2011 se v rámci projektu konala exkurze do muzea VETERAN ARENA Olomouc, kde žáci shlédli ojedinělé exponáty historických vozidel, které jsou z velké části v soukromých sbírkách. Mezi vystavenými exponáty byly zastoupeny osobní, nákladní automobily a motocykly různých značek, např. TATRA, PRAGA, BMV. Při komentované prohlídce se žáci seznámili s vývojem automobilové techniky, s koncepcí jednotlivých značek, použitými materiály atd.

Exkurze se zúčastnili žáci studijních oborů Silniční doprava, Autotronik a Elektrotechnika, konkrétně třídy SID 2, AUT 2, AUT 3, ETE 3, pedagogický dozor: Ing. Karin Kalousová, PhDr Vlaadislava Hamplová, Mgr. Petra Nečasová, Mgr. Zuzana Mikolajková

Exkurze Česká Třebová

Dne 15.4. 2011 se v rámci projektu uskutečnila exkurze do depa kolejových vozidel v České Třebové, kde žáci mohli shlédnout současná i historická vozidla kolejové dopravy. Žáci navštívili i jednotlivé provozy CZ LOKO, které se zabývají především rekonstrukcí lokomotiv. Studenti si tak rozšířili znalosti o železničních kolejových vozidlech.

Akce se zúčastnili třídy PED 1, PED 3 - žáci studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, pedagogický dozor: Mgr. Věra Ciompová, Mgr. Iva Mikulajová

Konference Kariéra pro středoškoláky

Dne 15.4. 2011 se na VŠB konala v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání již druhá konference "Kariéra pro středoškoláky - správný směr". Konference je zaměřena na žáky třetích ročníků středních odborných škol. Cílem konference je motivace studentů k hledání uplatnění ve svých oborech či dalšímu studiu technických oborů na VŠ. Konference se uskutečnila v nové aule VŠB, kde se prezentovaly nejen fakulty VŠB-TUO, ale i firmy z oblasti strojírenství, dopravy, automobilového, chemického průmyslu aj.

Akce se zúčastnili vybraní žáci třetích ročníků studijních oborů, pedagogický dozor Mgr. Pavla Nováčková, Ing. Daniel Hütter.

Exkurze TATRA Kopřivnice

Dne 18.3. 2011 se v rámci projektu konala exkurze TATRA Kopřivnice. Žáci shlédli provozy výrobní a montážní linky akciové společnosti TATRA, poté si prohlédli expozici Technického muzea TATRA, kde je vystavena ucelená sbírka exponátů od nejstaršího automobilu až po ukončení výroby Tatry 613 v roce 1995.

Akce se zúčastnili žáci prvního ročníku studijního oboru Autotronik, pedagogický dozor p. Vlastimil Děcký a p. Oldřich Cyroň.

Dny otevřených dveří na naší škole

V nejbližší době připravujeme v rámci projektu tyto akce:

Dny otevřených dveří ve dnech 7. a 8. 12. 2010. Akce je určena pro širokou veřejnost.

Dny na škole dne 20.12. 2010 a 13.1. 2011. Tato akce je určena organizovaným skupinám žáků ZŠ v doprovodu pedagogů ZŠ v dopoledních hodinách. V případě, že máte zájem nás v uvedené dny s žáky Vaší školy navštívit, můžete nás kontaktovat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podpora odborného vzdělávání na SŠ

Dne 3.4. 2009 se konala soutěž pro žáky třetích a čtvrtých ročníků studijních oborů: "Nebojte se Mechaniky". Soutěž byla tvořena testovými otázkami i příklady a jejím cílem bylo ověřit si své znalosti z maturitního předmětu a zasoutěžit si o zajímavé ceny. Ceny do soutěže věnovala nadace Perspektiva. Vítězem se stal Ondřej Štefek, třída SID 4. Soutěž připravila Ing. Karin Kalousová.

Dne 29.4. 2009 jsme v rámci projektu s žáky třídy SID 2 navštívili továrnu TPCA v Kolíně. Exkurze proběhla v souladu s Organizačním rozpisem zabezpečení akce.Exkurze poskytla žákům důležité poznatky z oblasti konstrukce a výroby moderních osobních automobilů a byla tak výborným doplňkem učiva odborných předmětů s praktickou ukázkou problematiky. Exkurze doplňovala učivo nejen automobilních předmětů, ale taktéž předmětů z oblasti všeobecného strojírenství. Pedagogický dozor: Ing. Luboš Romanowski, Ing. Vladimír Zapletal

Dne 23.3. 2010 se žáci čtvrtého ročníku studijních oborů Silniční doprava a Autotronik zúčastnili odborné exkurze ve Škoda Auto Mladá Boleslav, kde shlédli provozy svařovny, lisovny, motorárny, montážní haly a muzeum. Součástí prohlídky byl instruktážní film. Žáci měli možnost seznámit se s různými typy automobilů, vyráběných v celé historii automobilky, a dále se současnými moderními technologiemi výroby automobilů. Pedagogický dozor: Ing. Karin Kalousová, Ing. Miroslav Turek.

Dne 30.4. 2010 se konala soutěž ve znalostech z konstrukce, oprav a údržby automobilů. Soutěže se zúčastnili žáci studijních oborů: Silniční doprava, Dopravní provoz a Autotronik. Ceny do soutěže věnovala nadace Perspektiva. Vítězem se stal Ondřej Wolf, třída SID 3. Soutěž připravil Ing. Luboš Romanowski.

Dne 24.6. 2010 se žáci třídy PED 2 zúčastnili odborné exkurze do muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové pod vedením Mgr. Ivety Martináskové a Ing. Marka Ivanča. Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železniční dopravní cesty představuje jedinečnou i v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky od počátku železnice až do konce 20. století.

Dne 19. října 2010 se konala na VŠB konference: Budoucnost odborného vzdělávání - správný směr. Konference byla orientována na výchovné poradce a ředitele základních škol. Cílem konference bylo přiblížit zástupcům ZŠ odborné vzdělávání. Na konferenci se prezentovalo 14 partnerských škol, zapojených do projektu a zástupci soukromého sektoru. Konference proběhla ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání při ÚP v Ostravě.

Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
703 00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 555 503 111