Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v AMO

Projekty školy
Odborná praxe pedagogických pracovníků v AMO
Napsal Karel Dušík, Ing.

Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v AMO

Popis projektu

Prezentace projektu