Nová závěrečná zkouška (NZK)

Projekty školy
Nová závěrečná zkouška
Napsal Karel Dušík, Ing.

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem do všech škol. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit. Budou‐li všechny školy vyučující daný obor provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání, zvýší se jejich úroveň, prestiž a vzájemná srovnatelnost. Reforma závěrečné zkoušky přinese i zlepšení kvality škol.

Autorské týmy zahájily práci na přípravě jednotných zadání jednotlivých oborů pro školní rok 2010/2011. Všechny školy s tříletými učebními obory budou mít možnost je využít při svých závěrečných zkouškách.

Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Automechanik řídí Václav Poc z SOŠ a SOU Praha 10. Jeho spolupracovníky při přípravě jednotného zadání jsou Ing. Karel Vondrák a Zdeněk Chvojka ze SOŠ a SOU Praha 10, Ing. Miroslav Turek a Ing. Luboš Romanowski ze SOŠ dopravní a SOU Ostrava ‐ Vítkovice, Ing. Jaroslav Kašpar, Ing. Miroslav Vaněk, Josef Pikl, Petr Moravec a Ing. Vilém Mathesus ze SPŠ dopravní v Plzni, Ing. Milan Chylík, PaedDr. Zdeněk Ondráček a Ing. Jiří Gála z ISŠ automobilní v Brně, Bc. Milan Fedorko a Drahoš Hanč z ISŠ ve Vysokém nad Jizerou, Ing. Karel Beran, Milan Horníček, Petr Kaleja a René Macek ze SOŠ a SOU automobilního v Ústí n. Orlicí. Závěrečnou zkoušku v oboru bude letos skládat 3 638 žáků.

Na SOŠD a SOU se bude ve školním roce 2010/2011 provádět závěrečná zkouška dle NZK v oborech

  1. AUTOMECHANIK 23 – 68 – H / 001
  2. AUTOELEKTRIKÁŘ 26 – 57 – H / 001
  3. KLEMPÍŘ / strojírenská výroba 23 - 55 - H/002