Inovace pro střední školy

Projekty školy
Inovace pro střední školy
Napsal Karel Dušík, Ing.

logo-investice-do-vzdelavani-moravskoslezsky-kraj

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/03.0092

Název projektu: Inovace pro střední školy

Rozpočet projektu celkový: 2 212 396,40

Role v projektu: partner s finančním podílem na rozpočtu

Náš rozpočet v projektu: 144 977,63

Období realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 6. 2012

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Stručný popis projektu

Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních škol nejnovější poznatky z oblasti inovací na bázi nejlepších poznatků a praktik, a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v technických oborech a posílit jejich rychlou integraci do výrobních a vývojových procesů. Dalším cílem je rozvinout další kompetenci absolventů středních škol, a to inovační myšlení. V připravovaném modulu budou prioritně, podle připravených výukových materiálů, formou školení, workshopů a koučinku, vytrénování učitelé vybraných škol, kteří vzniklý modul pilotně ověří v každé ze zapojených partnerských škol a vytvoří studijní materiály pro své žáky. Do projektu bude zapojeno 10 učitelů a 200 žáků SŠ.