Hledání hranic ekosystémů na území Ostravy

Projekty školy
Hledání hranic ekosystémů
Napsal Karel Dušík, Ing.

Dotace statutárního města Ostravy za rok 2008

Datum konání projektu: kalendářní rok 2008

Cílem projektu se stala příprava textového a obrazového materiálu pro zkvalitnění výuky a posílení možnosti mimoškolské aktivity studentů.
V souladu s časovým harmonogramem ( prostřednictvím zájmového kroužku „Doprava s životním prostředím“ a žáků 1. a 2. ročníků ) se uskutečnily tyto akce:

Exkurze: Významný krajinný prvek sad Jožky Jabůrkové (Ostrava – Vítkovice), Ekoškola ZŠ Provaznická (Ostrava), CHKO Poodří, CHKO Litovelské Pomoraví, ZOO Ostrava.

Výstup projektu

Činnost zájmového kroužku „Doprava s životním prostředím“, výukové materiály do předmětu ekologie, inspirace pedagogů k vytváření mezipředmětových vztahů.