STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz

Cílem projektu, UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).

Nejpodstatnějším výsledkem projektu bude proměna SŠ v otevřené instituce aktivně naplňující koncept celoživotního učení. Tato sdružená centra budou poskytovat promyšlené spektrum oborů počátečního vzdělávání a široké spektrum dalšího vzdělávání.

  • různé druhy rekvalifikací, zájmového vzdělávání, dalšího odborného vzdělávání
  • různé formy dalšího vzdělávání, např. prezenční, kombinované, uznávání výsledků předchozího učení
  • DV pro různé skupiny např. nezaměstnaných či nezaměstnaností ohrožených, zaměstnanců firem, seniorů, migrantů
  • kariérové poradenství pro žáky i dospělé
  • budou tzv. místy střetávání generací, tzn.budou poskytovat při vzdělávání i jiných příležitostech možnost pro setkávání mladé a seniorské generace

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021