STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Dne 3.4. 2009 se konala soutěž pro žáky třetích a čtvrtých ročníků studijních oborů: "Nebojte se Mechaniky". Soutěž byla tvořena testovými otázkami i příklady a jejím cílem bylo ověřit si své znalosti z maturitního předmětu a zasoutěžit si o zajímavé ceny. Ceny do soutěže věnovala nadace Perspektiva. Vítězem se stal Ondřej Štefek, třída SID 4. Soutěž připravila Ing. Karin Kalousová.

Dne 29.4. 2009 jsme v rámci projektu s žáky třídy SID 2 navštívili továrnu TPCA v Kolíně. Exkurze proběhla v souladu s Organizačním rozpisem zabezpečení akce.Exkurze poskytla žákům důležité poznatky z oblasti konstrukce a výroby moderních osobních automobilů a byla tak výborným doplňkem učiva odborných předmětů s praktickou ukázkou problematiky. Exkurze doplňovala učivo nejen automobilních předmětů, ale taktéž předmětů z oblasti všeobecného strojírenství. Pedagogický dozor: Ing. Luboš Romanowski, Ing. Vladimír Zapletal

Dne 23.3. 2010 se žáci čtvrtého ročníku studijních oborů Silniční doprava a Autotronik zúčastnili odborné exkurze ve Škoda Auto Mladá Boleslav, kde shlédli provozy svařovny, lisovny, motorárny, montážní haly a muzeum. Součástí prohlídky byl instruktážní film. Žáci měli možnost seznámit se s různými typy automobilů, vyráběných v celé historii automobilky, a dále se současnými moderními technologiemi výroby automobilů. Pedagogický dozor: Ing. Karin Kalousová, Ing. Miroslav Turek.

Dne 30.4. 2010 se konala soutěž ve znalostech z konstrukce, oprav a údržby automobilů. Soutěže se zúčastnili žáci studijních oborů: Silniční doprava, Dopravní provoz a Autotronik. Ceny do soutěže věnovala nadace Perspektiva. Vítězem se stal Ondřej Wolf, třída SID 3. Soutěž připravil Ing. Luboš Romanowski.

Dne 24.6. 2010 se žáci třídy PED 2 zúčastnili odborné exkurze do muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové pod vedením Mgr. Ivety Martináskové a Ing. Marka Ivanča. Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železniční dopravní cesty představuje jedinečnou i v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky od počátku železnice až do konce 20. století.

Dne 19. října 2010 se konala na VŠB konference: Budoucnost odborného vzdělávání - správný směr. Konference byla orientována na výchovné poradce a ředitele základních škol. Cílem konference bylo přiblížit zástupcům ZŠ odborné vzdělávání. Na konferenci se prezentovalo 14 partnerských škol, zapojených do projektu a zástupci soukromého sektoru. Konference proběhla ve spolupráci s Informačním a poradenským střediskem pro volbu a změnu povolání při ÚP v Ostravě.

 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021