STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

eu-investice-do-vzdelani-rop

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo prioritní osy: 10.2
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Číslo oblasti podpory: 10.2.1
Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb
Číslo podoblasti podpory: 10.2.1.1
Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 2.1 - 08 Modernizace výuky
Název projektu: Modernizace výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v návaznosti na RVP

Záměrem školy je poskytovat žákům takové komplexní vzdělávání v oblasti teoretických i praktických znalostí a dovedností, aby našli své uplatnění na trhu práce.

Cílem projektu „Modernizace výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v návaznosti na RVP“ je modernizace IT učeben a zavádění moderních technologií do dalších učeben. Projekt navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskloslezského kraje (2008).

V souladu s harmonogramem projektu byla 31.8.2010 ukončena fyzická realizace projektu. Modernizována byla učebna výpočetní techniky, kde probíhá výuka ICT všech oborů a výuka technického kreslení.  Modernizace spočívala ve výměně datové kabeláže lokální sítě LAN a bylo dosaženo zvýšení přenosové rychlosti pro možnost výuky grafických aplikací. Původní počítače byly z projektu „INDOŠ“ (pořízeny v roce 2002) a neumožňovaly použití nových kreslících programů. Dodáno bylo 25 ks počítačů včetně monitorů a potřebné softwarové vybavení (24ks pro žáky a 1 pro učitele).

Projekt dále modernizoval další učebny (elektrolaboratoř), kde nyní probíhá elektrické měření, výuka ITC, výuka technického kreslení, odborných předmětů elektrooborů a elektrická měření s využitím výpočetní techniky. Modernizace v této učebně spočívala ve výměně 21 ks počítačů a monitorů (20 PC pro žáky a 1 pro učitele).

Pro výuku předmětu technického kreslení byly počítače vybaveny softwarovým programem na zpracování grafických aplikací - Autodesk Design Academy 2011.

V dalších dvou učebnách byla instalována interaktivní tabule Smart Board 685 Dual Touch, počítač, dataprojektor  a ozvučení. Tím je dosaženo také toho, že je postupně zaváděn e-learning do výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.

Ve třech multimediálních učebnách byly nově instalovány interaktivní tabule Smart Board 685 Dual Touch, počítače a dataprojektory. Tím se rozšířují možnosti výuky o e-learning a bude možné zavádět nové výukové systémy do učení.

V dalších pěti učebnách byly vyměněny již nevyhovující počítače a monitory.

Pro lokální síť LAN dvou IT učeben a elektrolaboratoř (pro 77PC) byl nahrazen zastaralý server.

Datum zahájení projektu: 09.09.2009

Datum ukončení projektu: 29.10.2010

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021