STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Nová kvalita výuky ve všeobecných a technických oborech na středních školách s efektivním využitím prostředků ICT je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logo-investice-do-vzdelavani

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2012

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: EU peníze středním školám

Celková dotace: 3 956 844 Kč.

Cíl: inovace a zvýšení kvality výuky. Vytvoření sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce, sdílené s ostatními pedagogickými pracovníky a veřejně publikované. Vzdělávání pedagogických pracovníku v oblasti finanční gramotnosti a mentoringu, a absolvování odborných stáží.

Stručný popis projektu

Současné výukové metody technických a všeobecných předmětů a chybějící výukové materiály (VM) neumožňují aktuálně rozvíjet potřebné kompetence žáků vyžadované na trhu práce. Projekt je proto zaměřen na rozvoj oblastí, které se v rámci vzdělávání ukazují jako problematické.

Tyto oblasti jsou:

  1. čtenářská a informační gramotnost
  2. cizí jazyky
  3. využití ICT
  4. matematika
  5. odborné kompetence
  6. finanční gramotnost
  7. inkluzívní vzdělávání
  8. mentoring

Cílovou skupinou jsou žáci a studenti středních škol a také pedagogové. Všechna témata jsou v souladu se školními vzdělávacími programy (ŠVP). Vzdělávací materiály slouží ke vzdělávání žáků, studentů a ke zvýšení odborných kompetencí, finanční gramotnosti a oblasti mentoringu.

Příjemce: Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace.
Výstupy: učební texty, pracovní listy pro žáky, testové listy pro žáky, výukové prezentace, smart výukové objekty. Všechny výukové materiály jsou volně stažitelné na www stránkách školy - portálu MOODLE.

Šablony a jejich využití

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
počet šablon – 4, počet sad – 8, vzdělávacích materiálů - 256

II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí
počet kurzů – 3, počet osvědčení - 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
počet šablon – 19, počet sad – 57, vzdělávacích materiálů - 1140

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
počet šablon – 1, počet sad – 2, vzdělávacích materiálů – 64

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
počet šablon – 10, počet sad – 20, vzdělávacích materiálů – 640

V/3 Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
počet stáží – 9

VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol
počet kurzů – 4, počet osvědčení – 4

VIII/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu
počet kurzů – 5, počet osvědčení – 5

Ilustrační obrázky jsou uvedeny ve Fotogalerii tohoto webu.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021