STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Ve dnech 23. a 24. dubna 2015 se v Brně konala Soutěž odborných dovedností oboru Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení, kterou vyhlásil Svaz chladicí a klimatizační techniky s organizační a technickou podporou SŠP Jílová, Brno.

Soutěžící žáci této celorepublikové profesní vědomostní a dovednostní soutěže postupně absolvovali její písemnou, ústní a na závěr praktickou část. Písemná část soutěže se konala formou testu na PC a ústní část byla odbornou prezentací žáka k současné chladírenské technice. Tyto dvě části odborné soutěže se podle časového plánu uskutečnily v prostorách SŠP Jílová dne 23. dubna 2015.

Praktická část soutěže se konala 24. dubna 2015 ve veletržních prostorách BVV a byla rozložena na dvě profesní činnosti. Část „chladírenská“ spočívala v montáži klimatizačního zařízení a provedení předepsaných servisních úkonů na sestaveném zařízení. Část „elektrikářská“ měla formu panelového zapojení elektrické instalace silového a ovládacího obvodu jednofázového chladicího zařízení s ověřením funkčnosti.

Z celkového počtu soutěžících žáků, zastupujících tři střední školy v ČR, se náš žák Dominik VARGA (ATE 3) umístil na pěkném druhém místě a žák David KAŇA (ATE 3) se po méně úspěšné praktické části umístil na místě šestém. První tři umístění žáci obdrželi při vyhlášení výsledků soutěže hodnotné ceny od sponzorů soutěže, všichni soutěžící pak obdrželi od Svazu CHKT kvalitní oborovou technickou literaturu.

Poděkování patří oběma soutěžícím žákům za reprezentaci naší školy na této odborné vědomostní a dovednostní soutěži. Pedagogický doprovod žákům na soutěži zajišťovali Ing. Jiří BALHAR (učitel OP) a pan Jiří VENGLÁŘ (učitel OV).

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021