STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 37-52-H/01 Železničář

ŠVP Železničář

Tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost předem posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Žáci se naučí pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby se orientovali v grafikonu vlakové dopravy, stavěli jízdní cesty, obsluhovali zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhovali železniční návěsti a výhybky. Osvojí si činnosti v oblasti osobní dopravy, naučí se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce. Dále se žáci naučí samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní kanceláře.

Absolvent se uplatní v povolání, jak na úseku obsluhy dopravní cesty, tak i na úseku obsluhy osobní a nákladní přepravy. Na úseku dopravní cesty je uplatnění absolventa na pozici strážník oddílu, závorář, výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy. Na úseku osobní přepravy je uplatnění absolventa na pozici informátor a skladník zavazadel. Na úseku obsluhy nákladní přepravy je uplatnění absolventa na pozici vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač, tranzitér, vozmistr.

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí k nástavbovému studiu.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021