STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik

ŠVP Strojní mechanik

Učební obor je určen pro chlapce, kteří úspěšně absolvovali povinnou devítiletou školní docházku a jsou způsobilí k výkonu této profese. Připravuje žáky zejména pro provádění údržby různých strojů a zařízení a jejich funkční kontroly po provedené údržbě. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru, absolvování praxe v provozu různých firem a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje v konstrukci a funkci hlavních celků strojů a zařízení. Na základě získaných návyků, dovedností a znalostí umí provádět opravy a údržbu spojenou s demontáží, opravou a opětovnou montáží jednotlivých celků a součástí konstrukcí, strojů a zařízení.

Dovede se orientovat ve výkresové dokumentaci, umí vyhotovit jednoduché náčrty, schémata systémů, které se vyskytují u strojů a zařízení. Ve strojírenské praxi mají absolventi široké uplatnění hlavně v povoláních jako provozní zámečník, montér, strojní zámečník Dalším možným uplatněním jsou typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a zařízení používaných ve strojním a energetickém průmyslu.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mají možnost získat maturitní zkoušku dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021