STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměření pro výtahy a zdvihací zařízení)

Tříletý technicky zaměřený učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost předem posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Žáci jsou připravováni pro kvalifikované povolání, vyžadující specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění v oblasti výtahové techniky a zdvihacích zařízení. Odborná příprava je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží a servisem elektrických a hydraulických osobních i nákladních výtahů, jídelních výtahů, pojízdných schodišť a zdvihacích zařízení. Ve vyšších ročnících mohou žáci vykonávat odbornou praxi ve specializovaných firmách našeho regionu.

Absolventi najdou uplatnění ve své profesi u firem podnikajících v oboru výtahů a zdvihacích zařízení v oblasti údržby, oprav, výroby, rekonstrukcí a servisu na uvedených technických zařízeních. Mohou také vykonávat povolání bez užšího zaměření jako je např. elektrikář, elektrotechnik, elektromontér atp. V průběhu studia žáci získají osvědčení pro svařování elektrickým obloukem v rozsahu kurzu ZP111 – 1W01. Pro práci na elektrických zařízeních mají absolventi možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu §5.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021