STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ŠVP Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení

Technicky zaměřený tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří mají ukončenou povinnou devítiletou školní docházku. Přijati mohou být uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů je nutný neporušený barvocit.

Žáci jsou v průběhu studia připravováni pro kvalifikované povolání vyžadující specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění v oblasti chladírenské techniky, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Odborná příprava je orientovaná na domácí chladničky a mrazničky, klimatizační zařízení pro domácnosti, kanceláře i automobily, distribuční chladicí a mrazicí zařízení a také tepelná čerpadla s širokým využitím. Ve vyšších ročnících mohou žáci absolvovat odbornou praxi již ve specializovaných firmách v našem regionu.

Absolventi najdou uplatnění ve zvolené profesi u firem podnikajících v oboru chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel, kde vykonávají činnosti v oblasti výroby, montáží, údržby, oprav a komplexního servisu uvedených technických zařízení. Mohou vykonávat i povolání bez užšího zaměření jako je např. elektrikář, elektrotechnik, elektromontér atp. V průběhu studia žáci získají osvědčení pro ruční pájení plamenem v rozsahu kurzu ZP311 – 8W31. Pro práci na elektrických zařízeních mají absolventi možnost vykonat zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu §5.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021