STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 23-61-H/01 Autolakýrník

ŠVP Autolakýrník

Tento moderní obor je určen chlapcům, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku. Po doložení potvrzení dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti jako předpoklad u absolvování tohoto učebního oboru, jsou připravováni pro práce zahrnující zejména komplexní lakýrnické operace vyžadované při výrobě a opravách dopravní techniky. Po ukončení přípravy v učebním oboru a vykonání závěrečné zkoušky ovládá absolvent technologii přípravy a zpracování nátěrových hmot, podstatu a princip povrchových úprav materiálů, aplikaci nátěrových hmot na různé druhy povrchů s ohledem na materiál, členitost a stupeň opracování. Zná příčiny koroze materiálů a způsob jejich odstraňování, jakož i principy ochrany materiálů před jejím působením. Své znalosti uplatní jak při opravách, tak ve výrobě. Součástí vzdělání absolventa je získání řidičského oprávnění skupiny B. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů příslušného zaměření a získat maturitní zkoušku denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021