STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 23-55-H/02 Karosář

ŠVP Karosář

Učební obor je určen pro chlapce, kteří úspěšně ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží svou zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení studia absolvent zná různé technologické postupy, které se uplatňují při opravách karosérií. Ovládá nejen základní klempířské práce, a to jak ruční, tak i strojní, ale zná i povrchovou úpravu plechů a umí ji aplikovat v praxi. Čte technickou dokumentaci a na jejím základě stanovuje technologický postup oprav karoserií, popř. vyrábí karosérie a skříně vozidel. Absolventi jsou připravováni pro práci v autoopravárenství.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle školního zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021