STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel

Učební obor je určen pro chlapce i dívky, kteří úspěšně ukončili povinnou devítiletou školní docházku a mají zájem o automobilový průmysl a technické disciplíny. Je třeba doložit zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent kvalifikaci pro výkon povolání automechanik na opravárenských a diagnostických pracovištích při kontrole technického stavu vozidla, jeho diagnostice, údržbě a opravách. Absolvent je schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, provádět předepsané záruční a pozáruční prohlídky a opravy silničních motorových vozidel. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem zaměřeným na dopravu a přepravu.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku dle jednotného zadání, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých oborů a maturitní zkoušku získat dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem zaměřeným na dopravu a přepravu.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021