STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Tříleté učební obory

RVP 26-57-H/01 Autoelektrikář

ŠVP Autoelektrikář

Dívky i chlapci, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží potvrzení dorostového lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto učebního oboru, jsou připravováni pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Z hlediska zdravotního stavu uchazečů viz. omezení uvedené v ŠVP.

Po ukončení přípravy v učebním oboru a vykonání závěrečné zkoušky dle jednotného zadání, ovládá absolvent ruční zpracování technických materiálů, používání měřících přístrojů elektronického a mechanického charakteru. Umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, ale i mechanických částí. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Po určité praxi je schopen s pomocí technické dokumentace nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel prvky ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku,mají možnost získat maturitní zkoušku dvojím způsobem: denní dvouletou nástavbou nebo tříletým dálkovým studiem.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021