STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

RVP 39-41-L/01 Autotronik

ŠVP Autotronik  (L a H)

Studijní obor Autotronik umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat po čtyřletém studiu úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou; současně mají žáci možnost na konci třetího ročníku vykonat závěrečnou zkoušku z oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel nebo 26-57-H/01 Autoelektrikář a získat tak i střední odborné vzdělání s výučním listem, přičemž vykonání jedné nebo druhé zkoušky se navzájem nepodmiňuje. 

Na přihlášce je proto nutné vedle oboru Autotronik dopsat i druhý obor, který jste si zvolili pro závěrečnou zkoušku: Autoelektrikář nebo Mechanik opravář motorových vozidel.

Odkazy a soubory ke stažení

Formuláře pro přijímací řízení pro rok 2022/2023

Přihláška k dennímu studiu

Přihláška k nástavbovému studiu

Stipendijní program ČD

Jak získat stipendijní program?

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021