STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Čtyřleté studijní obory

RVP 39-41-L/01 Autotronik

ŠVP Autotronik  (L a H)

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání a zároveň žáci mají možnost na konci třetího ročníku vykonat závěrečnou zkoušku z oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel nebo 26-57-H/01 Autoelektrikář.  

V průběhu studia získávají žáci znalosti o podstatě strojních součástí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách vozidel. Seznamují se se základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech. Naučí se využívat moderní diagnostické přístroje používané k vyhledávání závad na motorových vozidlech. 

Součástí vzdělání absolventa je možnost přípravy zdarma k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Absolventi tohoto oboru jsou, po nástupní praxi a přiměřené době zapracování, připraveni k výkonu náročných pracovních činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po získání praxe v autoopravárenství mohou zastávat  funkce technicko hospodářských pracovníků – přijímacího technika, vedoucího autoservisu, vedoucího autoopravny, nebo se také mohou uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021