STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Čtyřleté studijní obory

RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

ŠVP Provoz a ekonomika dopravy

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti v oblasti veřejné i neveřejné železniční dopravy, a to jak pro oblast středně technických pracovníků, tak pro vysoce kvalifikované činnosti různých železničních dopravců. Obor je zaměřen na železniční dopravu a přepravu. Studium je čtyřleté a navazuje na vzdělání ZŠ. Do 1. ročníku jsou přijímáni žáci, kteří splní podmínky přijímacího řízení. Uchazeč mimo jiné nesmí trpět poruchami barvocitu a sluchu. Přijetí uchazeči jsou povinni před nástupem ke studiu absolvovat odbornou lékařskou prohlídku.

Absolvent po dobu studia získává vědomosti, dovednosti a zásadní návyky především v oblasti základního, ale i operativního řízení železniční dopravy a přepravy, znalost a schopnost používat předpisy železničních, dopravních a přepravních podniků.

Absolventi se po předepsané nástupní praxi stanovené železničními předpisy a po absolvování krátkodobého odborného kurzu mohou uplatnit u ČD v osobní i nákladní dopravě (nebo jiných organizací provozujících kolejovou dopravu) jako výpravčí, průvodčí, dispečeři apod. Studium je ukončeno úspěšně vykonanou maturitní zkouškou, která opravňuje absolventa ucházet se o studium na kterékoliv vysoké škole, a to zejména se zaměřením na dopravu a přepravu.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021