STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika

ŠVP Elektrotechnika

(čtyřleté denní studium)

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Získané vzdělání: střední vzdělání maturitní zkouškou

Studium navazuje na vzdělání základní školy a do 1. ročníku jsou přijati žáci, kteří úspěšně splní podmínky přijímacího řízení a doloží zdravotní způsobilost potvrzením dorostového lékaře. Do stipendijního programu ČéDés jsou zařazeni ti žáci, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením partnera naší školy, tedy ČD, a. s.

V průběhu studia získají žáci ucelený přehled zejména o elektrotechnickém průmyslu a oblastech elektrických trakčních zařízení jako je konstrukce, provoz a údržba elektrických trakčních zařízení na drahách a o drážních dopravních prostředcích. Výuka je dále směřována na využití elektrické energie od výroby, rozvodu až po její spotřebu, na montážní a elektroinstalační práce, technické zabezpečení budov při domovních a průmyslových elektroinstalacích, na světelnou a tepelnou techniku. Ve třetím ročníku vykonávají žáci souvislou praxi a ve čtvrtém ročníku odbornou praxi u širokého počtu smluvních provozovatelů drah a provozovatelů drážní dopravy.

Absolventi mohou vykonávat u příslušného provozovatele drážní dopravy profesi strojvedoucího hnacích kolejových vozidel, po splnění předepsaných kritérií pro získání této kvalifikace. Dále se mohou absolventi uplatnit jako konstruktéři v oblasti elektrických výzbrojí drážních vozidel, jako elektrotechničtí pracovníci pro jejich údržbu, při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů, atd. Absolventi oboru mohou získat osvědčení pracovníka znalého (§ 5) podle vyhlášky 50/1978 Sb. a rovněž mají možnost dále pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021