STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky

ŠVP Dopravní prostředky

Studijní obor Dopravní prostředky vychází z požadavků praxe: rozvoj silniční dopravy potřebuje kvalifikované pracovníky. Přijímáni jsou chlapci i dívky, kteří ukončili povinnou devítiletou školní docházku a doloží zdravotní způsobilost stanoviskem dorostového lékaře. Předpokladem je i zájem o řízení motorových vozidel a o přírodní a technické vědy. Součástí vzdělání absolventa je zdarma příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. Absolvent je připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti v oblasti provozní údržby, opravy a výroby dopravních prostředků a zařízení. Umí provádět úkony vyplývající z provozu vnitrostátní a mezinárodní dopravy a to jak pro vlastní, tak i pro cizí potřeby. Absolventi jsou přijímání na pozice středně technických pracovníků. Ukončení studia maturitní zkoušku umožňuje absolventům pokračování v dalším studiu na vyšší odborné škole, v bakalářském, magisterském nebo inženýrském studiu na VŠ u nás i v zahraničí, např. na školách s navazujícími obory: VŠB - Ostrava - Institut dopravy, Dopravní univerzita J. Pernera - Pardubice, VŠ dopravy a spojů - Žilina aj.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021