STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Čtyřleté studijní obory

RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

ŠVP Mechanik elektrotechnik (L a H)

Studijní obor umožňuje žákům, kteří úspěšně ukončili základní školní docházku, získat středoškolské odborné i všeobecné vzdělání.

Současně mají žáci možnost vykonat na konci třetího ročníku závěrečnou zkoušku z oboru 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

V průběhu studia žáci získají znalosti a dovednosti pro kvalifikovaný výkon činností v oblasti návrhů, výroby, montáže, údržby, oživování, seřizování, zkušebnictví, testování, servisu, oprav a obsluhy elektrotechnických zařízení, elektrických strojů a přístrojů, rozvodných sítí, elektrických trakčních zařízení, elektronických a elektrických systémů a mechanických celků drážních vozidel. Naučí se navrhovat, zapojovat a sestavovat elektrické a elektronické obvody, provádět servisní práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektroinstalační práce, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály.

Po nástupní praxi a přiměřené době zapracování lze nalézt uplatnění v pracovních pozicích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Absolventi se tedy konkrétně mohou uplatnit v oblasti výroby a údržby drážních vozidel (lokomotivy a další železniční vozidla, tramvaje, trolejbusy), po splnění předepsaných kritérií mohou vykonávat rovněž funkci řidiče hnacího drážního vozidla u příslušného dopravce. Uplatnění ale najdou i na pozici elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektro dispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školicí technik aj.

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 964/2
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021