STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ, OSTRAVA-VÍTKOVICE
JE PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZŘIZOVANOU MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Zástupce ředitele pro odborné předměty: Ing. Miroslav Turek
Zástupce ředitele pro teoretické předměty: Mgr. Pavlína Žáková
Výchovná poradkyně: Mgr. Jarmila Šumberová
Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Aleš Mosler
Školní psycholog Mgr. Jana Létalová

Vyučující pracují podle odborného zaměření v 7 metodických komisích.

Vedoucí metodických komisí

Metodická komise č. 1 humanitních předmětů PaedDr. Vladimíra Vasilišinová
Metodická komise č. 2 přírodovědných předmětů Mgr. Pavla Nováčková
Metodická komise č. 3 tělesné výchovy a sportu Mgr.Věra Ciompová
Metodická komise č. 4 cizích jazyků Mgr. Radka Uhrová
Metodická komise č. 5 elektrotechniky Ing. Jiří Balhar
Metodická komise č. 6 automobilové a silniční dopravy Ing. Karin Kalousová
Metodická komise č. 7 provozu a ekonomiky dopravy Ing. Tomáš Pščolka

Vedoucí autoškoly

Simona Kropáčová

Jednotné schéma stránek předmětových komisí

 • Složení PK
 • Obecná charakteristika předmětů, které PK zabezpečuje
 • Odborné učebny – popis, možnosti využití, fotografie
 • Studijní materiály – přehled doporučené a povinné literatury pro daný předmět a obor, u cizích jazyků časopisu
 • Odborné PK – informace o praxi u oborů SOŠ
 • Akce doplňující výuku - Akce kulturního charakteru u VVP (ročník, obor)
 • Exkurze odborného charakteru
 • Soutěže – školní, SOČ, odborné
 • Kroužky
 • Doučování
 • Fotodokumentace akcí – u popisu odkaz na fotogalerii
 

Kontakt

Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964
703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 14451093

Telefon: +420 555 503 111
E-mail: sekretariat@sstd.cz
Datová schránka: rf8xq7x

Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj - školství

© Střední škola technická a dopravní , Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 2021