Úsek teoretického vyučování

Teoretická výchova
Úsek teoretického vyučování
Napsal Karel Dušík, Ing.
Zástupce ředitele pro odborné předměty: Ing. Miroslav Turek
Zástupce ředitele pro teoretické předměty: Mgr. Pavlína Žáková
Výchovná poradkyně: Mgr. Jarmila Šumberová
Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Aleš Mosler
Školní psycholog Mgr. Jana Létalová

Vyučující pracují podle odborného zaměření v 7 metodických komisích.

Vedoucí metodických komisí

Metodická komise č. 1 humanitních předmětů PaedDr. Vladimíra Vasilišinová
Metodická komise č. 2 přírodovědných předmětů Mgr. Pavla Nováčková
Metodická komise č. 3 tělesné výchovy a sportu Mgr.Věra Ciompová
Metodická komise č. 4 cizích jazyků Mgr. Radka Uhrová
Metodická komise č. 5 elektrotechniky Ing. Jiří Balhar
Metodická komise č. 6 automobilové a silniční dopravy Ing. Karin Kalousová
Metodická komise č. 7 provozu a ekonomiky dopravy Ing. Tomáš Pščolka

Vedoucí autoškoly

Simona Kropáčová

Jednotné schéma stránek předmětových komisí